Продовольча індустрія АПК

ISSN 2308-4766

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних: