Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Редакційна колегія

Каленська С. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент  НААН України (головний редактор);

Кравченко Ю. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент (головний редактор);

Піковська О. В., кандидат (заступник відповідального секретаря);

Антрапцева Н. М., доктор хiмiчних наук, професор;

Балаєв А. Д., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Бикін А. В., доктор сільськогосподарських наук, професор;

Бісько Н. А., доктор бiологiчних наук, ст. науковий спiвробiтник;

Бойко Р. С., кандидат хімічних наук, доцент;

Вячеслав Мазаре, доктор наук (Румунiя);

Ковалишина Г. М., доктор сільськогосподарських наук, професор;

Кондратенко Т. С., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент  НААН України;

Кочкодан О. Д., кандидат хімічних наук, доцент;

Лiдiя Сас-Паст, доктор наук, професор (Польща);

Lu-Jun Li, доктор наук, професор (Китай);

Макаревічене Вiолета, доктор сільськогосподарських наук, професор (Литва);

Максін В. І., доктор хiмiчних наук, професор;

Юник А. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Онер Четiн, доктор сільськогосподарських наук, професор (Туреччина);;

Пасічник Н. А., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Патика М. В., доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Рахметов Д. Б., доктор сільськогосподарських наук, професор;

Лi Чарльз Буррас, доктор наук, професор (США);

Танчик С. П., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент  НААН України;

Ткаченко М. А., доктор сільськогосподарських наук, ст. науковий спiвробiтник;

Тонха О. Л., доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Урушадзе Тенгiз, доктор біологічних наук, професор (Грузія);

Федосiй I. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Цюк О. А., доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Шатковський А. П., доктор сільськогосподарських наук, ст. науковий спiвробiтник