Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).Редакційна колегія

Відповідальний редактор: Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

Заступники відповідального редактора: Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, доктор сільсько-господарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України; 

Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Відповідальний секретар: Кирилюк Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;

Заступник відповідального секретаря: Піковська Олена Володимирівна кандидат  сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Булигін Сергій Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

Балаєв Анатолій Джалілович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Бикін Анатолій Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Величко Володимир Андрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН УКраїни;

Гайченко Віталій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, НУБіП України;

Григорюк Іван Панасович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент  НАН України;

Демидась Григорій Ілліч, доктор  сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України;

Дзюбенко Микола Іванович, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

Каленська Cвітлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Кирик Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України;

Ковалишина Ганна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробтник, НУБіП України;

Кондратенко Тетяна Єгорівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Мазур Станіслав, Dr. Hab., професор (за згодою);

Макаревічене Віолета, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Манько Юрій Прокопович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Меженський Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, cтарший науковий співробітник, НУБіП України;

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, член-кореспондент НААН України;

Подласкі Славомір, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Подпрятов Григорій  Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Танчик Семен Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Урушадзе Тенгіз, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

Хареба Володимир Васильович, доктор  сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Чайка Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Якубенко Борис Євдокимович, доктор біологічних наук, професор, НУБіП України.

 

Затверджено Вченою радою НУБіП України протокол № 8 від 27.03.2015 р. НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Піковська Олена Володимирівна

Тел.: (096)338-96-71

E-mail: pikovska_olena@ukr.net

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.