Efficiency of sunflower production for different ways of using growth regulators in the conditions of Western Forest-Steppe

V. M. Sеndetsky

Анотація


The purpose of our research was to establish the economic efficiency of the use of growth regulators "Vermimag" and "Vermiodis" for presowing seed treatment and one and two-time spraying of sunflower seeds of hybrids NK Briio and NC Rocky in the conditions of the Forest-steppe of the West. In all variants of the use of drugs, the yield of hybrids grown by NK Briio and NC Rocky increased by 0.29-0.52 t / ha, which is 9.4-16.4% for control. The highest yield of 3.6-3.7 t / hectare was observed in the variant of the application of the 4-liter "Vermiodis" growth regulator for pre-planting seed treatment and two-time spraying of plants. The economic efficiency at different doses of the use of growth regulators "Vermimag", "Vermiodis" for pre-sowing seed treatment in combination with one-and two-time sunflower spraying of NK Briio hybrids and NC Rocky have been analyzed. The conditionally net income was 2480-3597 UAH / ha, profitability level was 14.423.4% higher than control, seed costs decreased by 357-557 UAH / t compared to control It was established that the largest contingent net income was 18689 UAH / ha, profitability level - 116.1%, lowest cost of 4350 UAH / t was on the variant where presowing seed treatment of sunflower hybrid NK Brio was carried out by the growth regulator Vermiodex in a dose of 4 liters / t in combination with two-time spraying with the drug "Vermiodis" in a dose of 4 l / ha.
2
 
The results of our studies have shown that the use of humic preparations in sunflower growing is an economically feasible measure in modern technology for the Western forest-steppe zone, since the cost of the gains of yield of sunflower hybrids exceeds the cost of preparations and the cost of their use, especially when growth regulators are used simultaneously with pesticides that makes it possible to reduce the cost of its cultivation, contributes to the increase of gross output, reducing its cost, which is especially important from market conditions.

Ключові слова


economic efficiency; sunflower; hybrids; profitability; net profit; cost

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kucherenko, S. Yu. (2015) Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady efektyvnoho vyrobnytstva sonyashnyku v Ukrayini [Organizational-economic principles of effective production of sunflower in Ukraine]. Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy DPU imeni Hryhoriya Skovorody. Ekonomichnyy visnyk universytetu,. 24/1. P. 45-48.

Fedoryaka, V. P., Bakhchyvanzhy, L. A., Pochkolina, S. V. (2013) Efektyvnist' vyrobnytstva i realizatsiyi sonyashnyku v Ukrayini [Efficiency of production and sale of sunflower in Ukraine]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', 41(2), P. 139-144.

Shchovt' Yu. Yu., Il'kiv, L. A. (2015). Formuvannya efektyvnosti vyrobnytstva sonyashnyku v Ukrayini [Formation of the efficiency of sunflower production in Ukraine]. Molodyy vchenyy,. 12, 184-187 s.

Mateychuk, Yu. V. (2015). Shlyakhy pidvyshchennya ekonomichnoyi efektyvnosti vyroshchuvannya sonyashnyku [Ways of increasing the economic efficiency of growing sunflower]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal. no 9. P. 133-136.

Peretyat'ko, I. V. (2013). Ekonomichna efektyvnist' vyrobnytstva sonyashnyku v sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstvakh Ukrayiny [Economic efficiency of sunflower production in agricultural enterprises of Ukraine]. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2, P. 175-179.

Dyachenko, O. V. Shlyakhy pidvyshchennya urozhaynosti sonyashnyku v umovakh suchasnykh intehratsiy protsesiv Ukrayiny [Ways of increasing productivity of sunflower in conditions of modern integration of processes of Ukraine]. URL: www.nbuv.gov.ua

Ponomarenko, S. P. (2003). Rehulyatory rostu roslyn [Plant growth regulators]. Kyiv, 219 p.

Klymenko, I. I. (2015) Vplyv rehulyatoriv rostu roslyn i mikrodobryv na urozhaynist' nasinnya liniy ta hibrydiv sonyashnyku [Influence of plant growth regulators and microfertilizers on the yield of seed lines and hybrids of sunflower] / Selektsiya ta nasinnytstvo, 107, P. 183-188.

Ohurtsov, Yu. Ye., Baranovs'kyy, O. V., Kapustin A. S. Rol' suchasnykh rehulyatoriv rostu roslyn v tekhnolohiyakh vyroshchuvannya prosapnykh kul'tur [The role of modern plant growth regulators in cultivating cultivating cultivars]. URL.: http://www.dolina.ua/fi les/8/6_faxovi.pdf

Mel'nyk, I. P., Kolisnyk, N. M., Hnydyuk, V. S., Sendets'kyy, V. M. "Sposib oderzhannya biodobryva «Vermymah»" ["Method of production of biofertilizer" Vermimag ""]. Patent Ukrayina no 83688 byul. no 18 vid 25.09.2013 r.

Sendets'kyy, V. M., Kolisnyk, N. M., Mel'nyk, I. P. (2009) Sposib oderzhannya biolohichnoho stymulyatora rostu roslyn «Vermyyodis» [Method for obtaining a biological growth stimulator for plants "Vermiyodis"]. zayavka no u 2010 13160 vid 05.11.2010; opubl. 21.12.2010. Byul. no 24. Patent no 55998 Ukrayina, MPK A01N59/00

Metodyka polevыkh opыtov po yzuchenyyu ahrotekhnycheskykh pryemov vozdelыvanyya podsolnechnyka : metodycheskye rekomendatsyy (2005) [Methods of field experiments on the study of agro-technical methods of cultivation of sunflower: methodical recommendations]. Zaporozh'e, 16 p.

Dospekhov B. A. (1985) Metodyka polevoho opыta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezul'tatov yssledovanyy) [Field-experiment method (with basics of statistical processing of research results)]. 5-e yzd., dop. y pererab. Moscow : Ahropromyzdat, 351 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.