Екологічні аспекти удобрення соняшнику за його вирощування на чорноземах типових в Правобережному Лісостепу України

S. I. Tanchyk, L. I. Tsentylo

Анотація


У тривалому польовому досліді на чорноземі типовому досліджували вплив різних систем удобрення та мікробного препарату Поліміксобактерину на перебіг потенційної активності азотфіксації та біологічної денітрифікації в агроценозах соняшнику та урожайність культури за вирощування в сівозміні. За післядії органічних добрив (гній ВРХ, біокомпост, люпиновий сидерат, а також поєднання сидеральної біомаси із соломою сої) перебіг біологічних процесів у ґрунті оптимізується. Норми мінеральних добрив, що не перевищують N60P60K60, є екологічно доцільними. Внесення N90P90K90 є компромісним в екологічному відношенні. Урожайність соняшнику найбільшою мірою зростає за використання Поліміксобактерину на фоні мінеральних агрофонів та за органо-мінерального удобрення. Найвищі показники продуктивності культури отримано у варіантах із внесенням N90P90K90 і використанням біопрепарату, N120P120K120 з біопрепаратом, а також за використання Поліміксобактерину на фоні післядії гною і застосування N60P60K60.

Пошук компромісу між екологічною доцільністю агроприйомів і їх впливом на урожайність соняшнику свідчить про переваги органо-мінерального удобрення, а також внесення N90P90K90 за використання біопрепарату.


Ключові слова


sunflower, nitrogen fixation, denitrification, fertilizer systems, yield

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Volkohon, V. V., Nadkernychna, O. V., Tokmakova, L. M. (2010) Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia. [Experimental Soil Microbiology]. Kyiv: Ahrarna nauka, 464.

Dospekhov, B. A. (1985) Metodyka polevoho opыta s osnovamy statystycheskoi obrabotky rezultatov yssledovanyi [Methodology of field experience with the basics of statistical processing of research results].Moskva: Ahropromyzdat, 351

Hrynyk, I. V., Zaryshniak, A. S., Volkohon V. V. (2010). Vyznachennia fiziolohichno (ekolohichno) dotsilnykh doz mineralnoho azotu v tekhnolohiiakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur. [Determination of physiologically (ecologically) reasonable doses of mineral nitrogen in the technologies of growing crops: scientific and methodological recommendations] .Kyiv: 35

Volkohon, V. V. (2013), Byolohycheskaia transformatsyia azota. Napravlennost protsessov pry razlychnыkh urovniakh udobrenyia selskokhoziaistvennыkh kultur[ Biological transformation of nitrogen. The direction of processes at different levels of fertilization of crops]. Palmarium Academic Publishing,. 116.

Volkohon V. V. (2015) Mikrobni preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolohiiakh. [Microbial drugs in modern agrarian technologies: scientific and practical recommendations]. Kyiv: 248.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.