Agrophysical parameters of chernozem typical depending on fertilizer and tillage

T. V. Yevtushenko, O. L. Tonkha, O. V. Pikovska

Анотація


The results of determining the influence of different soil tillage systems on dynamics density and porosity in the chernozem typical for cultivation in short crop rotation are given, and the links between agrophysical indices and yield of winter wheat, barley and maize for grain are established. It was established that the density of chernozem typical growth from spring bloom to complete stiffness and not floating optimal for most crops (1.30 g / cm3). Minimization tillage increased the density indexes by 0.3-0.5 g / cm3 and reduced the total porosity by 0.6-0.9%. Between the density of 0-20 cm layers of typical chernozem and the yield of corn per grain, the coefficient of reliability of approximation (R2) was quite high and amounted to 0,6722 - 0,6773.

Ключові слова


density, porosity, coefficient of reliability of approximation, chernozem typical

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kryzhanivsʹkyy, V. H. Kostohryz, P. V. (2009). Shchilʹnistʹ gruntu na posivakh horokhu, pshenytsi ozymoyi ta buryaka tsukrovoho zalezhnykh vid osnovnoho obrobitku [Density of soil on crops of peas, winter wheat and sugar beet, depending on the main cultivation]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Chastyna 1. Ahronomiya, 71, 20-26.

Pikovska, O. V. (2013). Vplyv minimizatsiyi obrobitku gruntu na strukturnyy stan chornozemu zvychaynoho. [Influence of minimization of soil tillage on the structural condition of chernozem ordinary]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Ahronomiya. 183(2), 193-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(2)__35.

Saiko, V. F, Lobas, M. G, Yashovsky, V. I. (1994). Naukovi osnovy vedennya zernovoho hospodarstva. [Scientific fundamentals of grain management]. Kyyiv.: Urozhay, 1994, 336.

Korolʹ, V. S. (2007) Zminy ahrofizychnykh vlastyvostey chornozemiv typovykh ta produktyvnosti yaroho yachmenyu za tryvaloho zastosuvannya dobryv ta obrobitku gruntu. [Changes in the agrophysical properties of typical chernozems and the productivity of spring barley for long-term application of fertilizers and soil cultivation] URL: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Agricole/21067.doc.htm.

Tkalich, I. D., Oleksyuk, O. M., Tkalich, YU. I., Kulyk, A. O. (2011). Osnovnyy obrobitok gruntu pid polʹovi kulʹtury. [Basic cultivation of soil under field crops.]. Byuletenʹ Instytutu silʹsʹkoho hospodarstva stepovoyi zony,1, 15-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2011_1_5.// http://www.institut-zerna.com/library/pdf1/3.pdf.

Berezhnyak, M. F. (2015). Vplyv system obrobitku na ahrofizychni vlastyvosti chornozemu pivdennoho vazhkosuhlynkovoho na lesi. [Influence of cultivating systems on the agrophysical properties of south chernozem]. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer39/192.pdf

Medvedev, V. V. (1988). Optimizatsiya agrofizicheskikh svoystv chernozemov. [Optimization of agrophysical properties of chernozems]. Mоscov: Agropromizdat, 1988, 160.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.