Ефективність підживлення пшениці ярої азотними добривами на лучно-чорноземному ґрунті

L. Yashchenko, N. Krotkov

Анотація


Одним із основних елементів живлення пшениці ярої, виходячи з її біологічних особливостей, є азот. Сьогодні поряд з традиційними азотними добрива на ринок виходять їхні аналоги, які за рахунок особливостей свого складу мають ефект дії як на ґрунт, так і рослину, що потребує додаткового вивчення. Метою дослідження було визначення ефективності підживлення пшениці ярої традиційними добривами (аміачної селітри, сечовини, КАС) і карбамідо-аміачною сумішшю з додаванням сірки (КАС+S) на вміст сполук азоту у ґрунті та урожайність зерна. Підживлення проводили у дозі 30 кг/га азоту на фоні основного внесення N50P80K80. Найвищі показники вмісту мінерального азоту і лужногідролізованих його сполук отримані за підживлення пшениці добривами, що містять азот в амідній формі. Істотніші зміни у динаміці відзначені для варіантів із сечовиною і КАС. Дана тенденція зберігається протягом усієї вегетації пшениці ярої, тоді як застосування КАС+S у підживлення сприяло збільшенню урожайності зерна пшениці ярої порівняно з аміачною селітрою на 4,3 ц, порівняно з внесенням традиційного аналогу – на 2,0 ц/га. Це зумовлено, у першу чергу, позитивною дією сірки, яка входить до складу добрива марки КАС+ S.

Ключові слова


spring wheat, foliar nutrition, nitrogen fertilizers, meadow-chernozemic soil mineral nitrogen, alkaline hydrolysed nitrogen, yield

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gorodnyi, M. M., ed. (2005) Ahrokhimichnyi analiz: pidruchnyk [Agrochemical analysis: manual]. Kyiv: Aristei, 475

Henhalo, O. M., Henhalo, N. O., Bilotserkivets, Т. І. (2014) Ahrokhimichni aspekty zastosuvannia sirkovmisnykh dobryv na riznykh typakh gruntiv [Agrochemical aspects of the sulfur-containing fertilizers application on different types of soils]. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Agronomy, 195/1, 41-48.

Lohynova, I. V. Stratsty po azotu: ammoniy ili nitraty [Passions by the nitrogen: ammonium or nitrate]. Available at: http://infoindustria.com.ua/strasti-po-azotu-ammoniy-ili-nitrat/

Mazurkevych, L. I. (2014) Vplyv tryvaloho zastosuvannia dobryv na vmist pozhyvnykh elementiv u hrunti, vrozhainist pshenytsi yaroi ta yakist zerna [Influence of the long-term fertilizers application on nutrient content in the soil, yield and quality of wheat grain]. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Agronomy, 195/1, 78-83

Marchuk, I. U. (2017) Ozyma pshenytsia: «ni» vesnianomu holoduvanniu [Winter wheat: «no» to spring hunger]. Propozytsiia, 2, 110-111

Marchuk, I. U. (2010) Problemy azotu u zemlerobstvi [Problems of nitrogen in agriculture]. Propozytsiia, 1, 62-68

Systema udobrennia yaroi pshenytsi [The fertilizer system of spring wheat]. Available at: https://agroscience.com.ua/plant/32-systema-udobrennya-yaroi-pshenytsi


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.