Порівняльна оцінка різних видів азотних добрив за ранньо-веснянного внесення на лучно-чорноземному ґрунті

O. M. Henhalo, N. O. Henhalo, Eu. V. Sheina

Анотація


Добрива є одним з найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення врожайності пшениці озимої і поліпшення якості її зерна. За удобрення цієї культури особливу увагу звертають на забезпечення азотом, особливо його легкодоступними формами в ранньовесняний період. Нами дослідженно вплив різних видів азотних добрив за використання для проведення ранньовесняного підживлення на фоні основного удобрення, на формування продуктивності пшениці озимої та отримання високоякісного зерна. Встановлено, що мaксимaльнa вpoжaйнiсть зеpнa пшеницi oзимoї дoсягaється зa проведення на фоні основного удобрення (N30P80K80) ранньовесняного підживлення по мерзло-талому ґрунті добривом КАС+S з дозою N30 і становить 7,16т/га.

Отримання зерна 1 клaсу якoстi можливе за проведення на фоні основного удобрення (N30P80K80) ранньовесняного підживлення по мерзло-талому ґрунті добривом КАС+S з дозою N30. За використання КАС-32 та сірковмісних добрив сульфат амонію і сульфат амонію з гуматами на фоні основного удобрення зерно відповідає 2 класу якості.

Ключові слова


nitrogen fertilizers, early spring fertilizer, wheat yield, harvest structure, grain quality

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vlokh, V. H., Bomba, M. Ya., Lykhochvor, V. V. and oth. (1998) Dovidnyk z vyroshchuvannia ozymoi pshenytsi / [Handbook of growing winter wheat]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii. 149 p.

Pikovska O. V., Vitvitska O. I. (2016) Vplyv zastosuvannia solomy na pokaznyky rodiuchosti chornozemu typovoho [ Influence of straw application on fertility indexes of chernozem typical] . Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Ahronomiia. Vyp. 235. P. 160-166.

Lykhochvor, V. V., Prots R.R. (2002) Ozyma pshenytsia [ Winter wheat]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 88 p.

Lomnytskyi Ya. Ye. (1986) Ozyma pshenytsia u zakhidnykh oblastiakh [Winter wheat in the western regions]. Zernovi kultury / za red. H.R. Pikusha,

V.I. Bondarenka. – Kyiv. : Urozhai, 89 – 102.

Hospodarenko H.M., Cherno O.D., Stasinievych O.Yu. (2009) Reaktsiia riznykh sortiv pshenytsi ozymoi na udobrennia. [Reaction of different types of winter wheat to fertilizer.].Visnyk Kharkivskoho NAU im. V.V. Dokuchaieva. №1. P. 184−192.

Davydenko H.A. (2012) Vplyv poperednykiv i dobryv na ahrokhimichni pokaznyky gruntu i produktyvnist ozymoi pshenytsi. [ Effect of precursors and fertilizers on agrochemical parameters of soil and productivity of winter wheat]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. – Seriia «Ahronomiia i biolohiia». Vyp. 9 (24). P. 37–39.

Shevchuk M.Y., Veremeienko S. I., Lopushniak V. I. (2012) Ahrokhimiia: pidruchnyk / M. Y. Shevchuk,. – Ch. 2. Dobryva ta yikh vplyv na bioproduktyvnist gruntu.[ Agrochemicals: a textbook. Part 2. Fertilizers and their influence on the biological productivity of the soil] Lutsk: Nadstyr’ia, 440 p.

Marchuk I.U., Yashchenko L.A. (2016) Ahroekolohichna otsinka dobryv: navchalnyi posibnyk. [ Agroecological assessment of fertilizers: a manual] K: TsP “Komprynt”, 225 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.