Вплив змін клімату на чисельність, поширення та шкідливість домінантів ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України

I. V. Havei, A. A. Miniailo, V. M. Chaika

Анотація


Як показали дослідження українських вчених, зміни річної температури в Лісостепу за 100-річний період порівняні зі змінами глобальної температури і складають 0,7-0,9 0С в сторону потепління. Основні шкідники сільськогосподарських культур – комахи, належать до пойкілотермних тварин, тому кліматичні і погодні зміни визначають стан популяцій шкідників і втрати урожаю.

Мета роботи полягала у дослідженні багаторічної динаміки чисельності та потенційних втрат урожаю від домінантів шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України за змін клімату. В завдання досліджень входило: аналіз баз даних та проведення фіто-санітарного моніторингу пшениці озимої; визначення показників потепління клімату за сумою ефективних температур (СЕТ ˃ 10 0С) та динамікою гідротермічного коефіцієнта Селянінова (ГТК); дослідження зв’язку динаміки чисельності шкідників з природним ходом потепління території Лісостепу; аналіз розрахункових втрат урожаю пшениці озимої від комплексу домінантних шкідників за областями Лісостепу.

Встановлено суттєве збільшення СЕТ за 2005-2017 рр. Домінанти шкідливого ентомокомплексу пшениці озимої поділяються на чутливих та малочутливих видів до потепління. Тренд багаторічної динаміки чисельності популяцій має депресивний характер, що обумовило суттєве зменшення втрат урожаю.


Ключові слова


agro-landscape, ecology, climate change, phyto-sanitary monitoring, pests

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Peng S., Ingram K.T., Neue H.-U., ZiskaL H. (1995). Climate change and rice. – International rice research institute [IRRI, Manila, Philippines].– Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork. – 1995 – 379 р.

Adamenko T.I. (2014). Agro-climatic zoning of the territory of Ukraine with allowance for climate change / - [Publishers of LLC "RIA" Blitz], 2014. - c. 6-7.

Satar S, Kersting U, Uygun N (2005). Effect of temperature on development and fecundity of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) oncucumber // Journal of Pest Science, 2005. –DOI: 10.1007/s10340- 005-0082-9.

Ayres J.S. Schneider D.S. (2009). [The role of anorexiain in resistance and tolerance to infectionsin in Drosophila] PLoSBiol, 2009 – № 7. – Р. 1000-1005

Yumamura K., Yokazawa M., Nishimori M., UedaY., Yokosuka T. (2006). How to analyse long-terminsect population dynamics under climate change: [50 year data of three insect pest sinpad by fields.] Population Ecol 2006; 48: P.38-48., 178

Finlay-Doney M., Walter G H. (2012). Behavioral responses to specificprey and host plant species by a generalist predatory coccinellid [Cryptolaemus montrouzieri Mulsant]. BiologicalControl 2012; 63(3): Р. 270-278.

Regniere J., Powell J., Bentz B., Nealis V. (2012). Effects of temperature on development, survival and reproduction ofinsects: [Experimental design, data analysis and modelling.] Journal of Insect Physiology 2012; 58(5): Р.634-647.

Vasiliev V.P., Chayka V.M., Zatserkivsky V.O. (1997). [Complex index of harmfulness of phytophage groupings on crops of crops] Protection of plants. - 1997.-No 6. - P. 7.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.