THE CREDIT-MODULE SYSTEM OF EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION WITH DISCIPLINE “VARIETIES’ STUDY OF THE VEGETABLE CROPSI. Bobos

Анотація


Generalized importance and necessity of discipline’s teaching “Varieties’ study of the vegetable crops” about credit-module by the system for master’s specialization 8.09010104 "Fruit and vegetable growing and viticulture" for providing of future specialist practical habits of analysis and use of varieties of vegetable and melons crops for different directions of growing’s technologies.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Буренин В. ?. Коллекция В?Р на службе селекции / В. ?. Буренин,

Т. М. Пискунова // Овощи России. – 2012. – № 2 (15). – С. 7–9.

Вавилов Н. ?. Проблемы происхождения, географии, генетики, селекции растений, растениеводства и агрономии : ?збранные труды в 5-ти томах. Т.5 / Н. ?. Вавилов. – М.–Л. : ?зд-во АН СССР, 1959. – 786 с.

Вавилов Н. ?. Растительные ресурсы и вопросы систематики культурных растений : ?збранные труды в 5-ти томах. Т.3 / Н. ?. Вавилов. – М.–Л.: ?зд-во АН СССР, 1962. – 531 с.

Особливості вивчення навчальних дисциплін «Кормовиробництво» і «Лу-ківництво» та проблеми їх розвитку / [Влох В. Г., Дубковецький С. В., Дудар І. Ф., Литвин О. Ф.] // Наука й методика: збірник науково-методичних праць. – 2006. – № 8. – С. 123–129.

Зміни до положення про модульно-рейтингову систему навчання студен-тів та оцінювання їх знань / [Лисенко В. П., Зазимко О. В., Тракай В. Г.,

Китаєва М. А.]. – К. : Видавничий центр НАУ, 2005. – 10 с.

Вивчення дисципліни «Агрохімія» за кредитно-модульною системою сту-дентами напряму підготовки 1301 «Агрономія» / [Лопушняк В. І., Вислободсь-ка М. М., Пархуць І. М. та ін.] // Наука й методика: збірник науково-методичних праць. – 2006. – № 8. – С. 72–75.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / [Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Левківський К. М. та ін.]. – К. : Вища школа. – 2004. – 26 с.

Півняк Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації / Г. Півняк // Освіта України. – 2004. – № 42–43. – С. 6.

Положення про модульно-рейтингову систему навчання студентів та оці-нювання їх знань / [Лисенко В.П., Зазимко О.В., Тракай В.Г., Китаєва М.А.]. – К. : Видавничий центр НАУ, 2004. – 10 с.

Сич З. Д. Олерографія – нова наука про види і сорти овочевих культур / З. Д. Сич, В. Т. Гонтар // Аграрна наука і освіта. – 2003. – Т. 4. – № 1–2. – С. 34–37.

Сортовивчення плодових овочевих культур (основи олерографії) /

[Сич З. Д., Приліпка О. В., Жук О. Я., Бобось І. М.]. – К. : НАУ, 2002. – 38 с.

Снітинський В. В. Інтеграція у європейський та світовий освітянський про-стір – наш пріоритетний напрямок / В. В. Снітинський // Університетські вісті. – 2003. – № 2 (40). – С. 1–3.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sops.gov.ua


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.