CYTOPLASMIC MALE STERILITY IN CARROT HETEROTIC BREEDINGT. K. Gorova, O. F. Sergienko, S. I. Kondratenko

Анотація


Results of research of Institute of Vegetable and Melons NAAS of cytoplasmic male sterility (CMS) in heterotic breeding carrots. Due to effects of the CMS and development and use of accelerated breeding sterile methods received 2 sterile lines 7 fertile lines and 4 productive F1 hybrids based on CMS, which have some advantages compared with standard forms.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / [С. А. Андрієвська, О. Ю. Барабаш, О. М. Біленька та ін.] ; за ред. Т. К. Горової, К. І. Яковенка. – Х. : ІОБ УААН, 2001. – С. 465–499.

Основні результати науково-дослідних робіт у виконанні науково-технічної програми з селекції овочевих рослин родини Селерових та Лободових / [Горо-ва Т. К., Сергієнко О. Ф., Тернова О. М. та ін.] // Збірник праць науковців Інституту овочівництва і баштанництва УААН (до 60-річчя з дня його заснування). – Х. : ІОБ УААН, 2007. – С. 16–25.

Насіння моркви. Технологія вирощування. ДСТУ 4342:2004. – [Чинний від 2005-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 13 с. – (Національний стандарт України).

Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Со-ртові і посівні якості. Технічні умови. ДСТУ 7160:2010. – [Чинний від 2010-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 16 с. – (Національний стандарт України).

Методика проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС), (овочеві, баштанні культури та картопля). 9. Морква (Daucus carota L.) // Охорона прав на сорти рослин. – К. : Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2004. – № 1. – Ч.2.  С. 110–116.

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів картоплі, овоче-вих та баштанних культур на придатність для поширення в України / Охорона прав на сорти рослин. Офіційний бюлетень. – К. : ДСОПСР Мінагрополітики України. – 2005. – Вип. 3., част. 2. – С. 18–40.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. – Х. : Основа, 2001. – 369 с.

Сазонова Л. В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька / Л. В. Сазонова, Э. А. Власова. – Ленинград : ВО Аг-ропромиздат, 1990. – С. 260–267.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агропро-миздат, 1985. – 351 с.

Тимин Н. ?. Методы создания и идентификации генетических источников ценных признаков овощных растений (морковь, лук, салат) : автореф. дис. на соискание наук. степени доктора с.-х. наук: спец. 06.01.05 «Селекция и семено-водство сельскохозяйственных растений» / Н. ?. Тимин. – С-Пб., 1997. – 51 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.