OPTIMIZATION OF PLACING OF VEGETABLE CULTURES IN THE CROP ROTATIONS OF AGRICULTURE OF UKRAINE ХХІ CENTURYN. P. Kovalenko

Анотація


It is set that the important link of complex of agrarian measures of increase of the productivity and quality of vegetable cultures are scientifically reasonable vegetable crop rotations introduction of that does not require large capital investments. The effective placing of vegetable cultures in innovative crop rotations after optimal predecessors assists the increase of level of fertility of soil and further development of agriculture of country.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Рубін В. Ф. Овочеві сівозміни / В. Ф. Рубін, М. А. Гуща. – К. : Урожай, 1975. – 88 с.

Юркевич Є.О. Агробіологічні основи сівозмін Степу України : моногр. / Є.О. Юркевич, Н. П. Коваленко, А. В. Бакума. – Одеса : ВМВ, 2011. – 237 с.

Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві / І. Д. Примак, В. Г. Рошко, Г. І. Демидась та ін. – Біла Церква : БДАУ, 2003. – 384 с.

Коваленко Н. П. Оптимізація структури посівних площ і спеціалізованих сі-возмін методом економіко-математичного моделювання / Н. П. Коваленко // Зб. наук. праць Інституту цукрових буряків НААН. – Вип. 9. – 2007. – С. 245–251.

Сівозміни у землеробстві України / За ред. П. І. Бойка, В. Ф. Сайка. – К. : Аграрна наука, 2002. – 146 с.

Землеробство з основами ґрунтознавства, агрохімії та агроекології / М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, С. М. Рижук та ін. – К. : Урожай. – 2003. – 400 с.

Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогоспо-дарських культур / В. Ф. Камінський, В. Ф. Сайко, І. П. Шевченко та ін. – К. : Еде-львейс, 2012. – 196 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.