YIELDS AND QUALITY OF WINTER WHEAT VARIETIES DEPENDING ON PRECEDING CROPS AND SEEDING RATES IN THE RIGHT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINEA. Palamarchuk

Анотація


The results of research on the impact of different preceding crops, varieties and seed rates on yield and grain quality of winter wheat.

It was found that the worst predecessors for winter wheat is corn silage and soybeans, which later dismissed the field, leading to a substantial 18.3 and 13.7 % reduction in yield crops. The most fruitful was the Smuglyanka variety with a seeding rate of 5 million pcs. /ha after peas and buckwheat.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бутенко А. О. Вплив строків сівби та сортових особливостей на продуктивність і якість зерна озимої пшениці / А. О. Бутенко, О. М. Бакуменко // Вісник сумського національного аграрного університету серія «агрономія і біологія». – 2011. – № 4. – С. 88–91.

Жемела Г. П. Якість зерна озимої пшениці / Г. П. Жемела – К.: Урожай, 1973. – 183 с.

Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице : Гост 13586.1–68. – [от 2009.01.01]. – М. : Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).

Кудря С. І. Вологозабезпеченість і урожайність пшениці озимої залежно від попередника. / С. І. Кудря, М. К. Клочко, Н. А. Кудря // Вісник аграрної науки. – 2007. – №11. – С. 23–26.

Лихочвор В. В., Озима пшениця. / В. В. Лихочвор, Р. Р. Грець – Львів: Українські технології, 2002. – 88 с.

Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко.  К. : Вища школа, 1994.  334 с.

Невмивако Т. В. Вплив попередників на врожайність і якість зерна пшениці озимої / Т. В. Невмивако // Вісник аграрної науки. – 2008.– №4. – С. 74–76.

Пшениця. Технічні умови : ДСТУ 3768-2010. – [Чинний від 2010-01-04]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).

Рослинництво України 2014. Статистичний збірник – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 180 с.

Русанов В. Технології вирощування озимої пшениці та їх оцінка / В. Русинов // Агроном. – 2008. – №4. – С. 84 – 88.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.