Effect of the substrate composition on pigment content and photosynthetic productivity of basil breeding and seed production

I. Burdina, O. Priss

Анотація


Effect of substrate component composition on formation of pigment complex and photosynthetic activity of basil with its cultivation in greenhouses was studied. 

It was determined that inclusion of perlite into substrate stimulates chlorophyll and carotenoid accumulation, increases plant weight, leaf area, and level of net photosynthesis productivity.


Ключові слова


basil, substrate, pigments, leaf area, net photosynthetic productivity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Makri O. Ocimum sp. (basil): Botany, cultivation, pharmaceutical properties, and biotechnology / O. Makri, S. Kintzios // Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. – 2007. – №13. – P. 123-150

Belen'kyy A. Y. Ukraynskomu rыnku ne khvataet optovыkh partyy zeleny otechestvennoho proyzvodstva / A. Y. Belen'kyy // Ovoshchevodstvo. – 2006. – №12. – S. 7

Hil L. S. Suchasni tekhnolohii ovochivnytstva zakrytoho i vidkrytoho hruntu. Ch.1. Zakrytyi hrunt / L. S. Hil, A. I. Pashkovskyi, L. T. Sulima. – Navch. Posibnyk. – Vinnytsia: «Nova knyha», 2008. – S. 48

Mokrushyn M. M. Fiziolohiia roslyn / M. M. Mokrushyn, Ie. M. Mokrushyna, N. V. Petersen, M. M. Menshykov. – Vinnytsia: «Nova knyha», 2006. – S. 100

Polyakova N. M. Fotosyntez y produktyvnost' rastenyy bazylyka (Ocimum basilicum L.) pry obluchenyy razlychnumy ystochnykamy sveta / N. M. Polyakova, Yu. Ts. Martyrosyan, T. A. Dylovarova, A. A. Kosobryukhov // Sel'skokhozyaystvennaya byolohyya. – 2015. – № – 1. – S.124-130

Heidari M. Effects of water stress and inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on antioxidant status and photosynthetic pigments in basil (Ocimum basilicum L.) /M. Heidari, A. Golpayegani // Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. – 2012. – №11. – P. 57 – 61

Politycka B. Content of chloroplast pigments and anthocyanins in the leaves of Ocimum basilicum L. depending on nitrogen doses / B. Politycka, A. Golcz // Folia horticulturae. – 2004. – № 16/1. – P. 23-29

Heidari M. Effects of salinity stress on growth, chlorophyll content and osmotic components of two basil (Ocimum basilicum L.) genotypes / M. Heidari // African Journal of Biotechnology. – 2012. – №11. – P. 379 – 384

Troianovska O. M. Vplyv strokiv i skhem vysadzhuvannia rozsady bazylika zvychainoho (Osimum basilium) na ploshchu lystkovoi poverkhni ta chystu produktyvnist fotosyntezu / O. M. Troianovska // Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. – 2013. – Vyp. 17(1). – S. 324-327.

Bondarenko H. L. Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi / H. L. Bondarenko, K. I. Yakovenko. – Kh.: Osnova. – 2001. – 118 s.

Musiienko M. M. Fiziolohiia roslyn: praktykum / M. M. Musiienko. – K. – 1995. – 191s.

Hrytsaienko Z. M. Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i hruntiv / Z. M. Hrytsaienko, A. O. Hrytsaienko, V. P. Karpenko - K.:ZAT «Nichlava». – 2003. – 320 s.

Andersen O. M. Flavonoids: chemistry, biochemistry and application / O. M. Andersen, K. R. Markham. – New York: CRC Press. – 2005. – P. 397-441.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.