Formation of the rhizosphere microbiota and increase the productivity of tomato plants under the influence of bio-fertilizers

J. Kolomiets, I. Grygoryuk, L. Butsenko

Анотація


Bio-fertilizers based on nitrogen-fixing bacteria Bacillus subtilis and humate potassium exhibit a stimulating effect on the number of microorganisms of the rhizosphere of agronomically important groups of tomato variety Chaika. Processing seeds bio-fertilizers reduces passage of the basic stages of organogenesis tomato plants in the seedling period, accelerates the rate of formation of true leaves and flowers of the amount pledged. It was used of bio-fertilizers Agro Buck Plus, Rost Kontsentrat (Velez-BIO, Ltd. LNG) and Ekstrasol (LLC Bisolbi-Inter) leads to an increase in dry matter content, total sugar, vitamin C, reduction of nitrate content and increase the nutritional quality of tomato fruits.


Ключові слова


bio-fertilizers, tomato, microbial groups, productivity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


. Sherstoboieva, O. V., Chaikovska, V. V. & Chabaniuk Ya. V. (2007) Kompleksni mikrobni preparaty dlia intehrovanykh system zemlerobstva [Multifunctional microbial complex for the agricultural integral systems] Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia [Microbiology and Biotechnology] 1, 75–81. [in Ukrainian].

Volkohon, V. V. (Ed) (2010) Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology] Kiev: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].

Autko, A. A., Sukhovitskaya, L. A., Safronova, G. V., Autko, An. A., Poznyak, O. V. & Korolenok, N. V. Mikrobnye preparaty kak faktory regulirovaniya chislennosti agronomicheski tsennykh mikroorganizmov v pochve i rizosfere ovoshchnykh kul'tur [Microbial preparations as the regulation factors of agronomically valuable microoganisms number in soil and rhizospere of vegetable cultures] Sіl's'kogospodars'ka mіkrobіologіya [Agricultural microbiology] 8, 7–16. [in Russian].

Iutinskaya, G. A., Ponomarenko, S. P., Andreyuk, E. I., Antipchuk, A. F., Babayants, O. V., Belyavskaya, L. A., ... Yamborko, N. A. (2010). Bioregulyatsiya mikrobnorastitel'nykh sistem [Bioregulation of Microbial-Plant Systems]. Iutinskaya, G. A., & Ponomarenko, S. P. (Eds.). Kiev: Nichlava. [in Russian].

Sherstoboieva, O. V., Shusteruk, T. Z. & Demianiuk O. S. (2007) Biolohichnyi monitorynh gruntiv yak skladova ekolohichnoho monitorynhu ahroekosystem [Biological monitoring of soil as a component of environmental monitoring of agroecosystems] Ahroekolohichnyi zhurnal [Agroecological journal] 3, 45–49. [in Ukrainian].

Patyka, V. P. (Ed) (2015) Biotekhnolohiia ryzosfery ovochevykh roslyn [Biotechnology of vegetable plants rhizosphere] Vinnytsia: PP «TD Edelveis i K» [in Ukrainian].

Zholobova, I. S. (2015) Vliyanie biogumatov na pochvennuyu biotu [Biohumate effects on soil biota] Nauchnyy zhurnal KubGAU [Scientific journal of KubSAU] 114 (10). Retrieved from http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/74.pdf [in Russian].

Zvyagintsev, D. G. (1991) Metody pochvennoy mikrobiologii i biokhimii [Methods of Soil Microbiology and Biochemistry] Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Bondarenko, H. L. & Yakovenko, K. I. (Eds.) (2001) Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [The methodology of experimental work in the Vegetables and Melons] Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Kolomiiets, Yu. V., Hryhoriuk, I. P. & Butsenko, L. M. (2016) Peredposivna obrobka nasinnia biodobryvamy yak zasib stymuliatsii rostu ta fizioloho-biokhimichnykh protsesiv u roslynakh sortiv pomidora [Pre-sowing seed treatment of biofertilizers as a means of stimulating growth and physiological and biochemical processes in the tomato varieties of plants] Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy [Scientific reports of NULEiS Ukraine], 5 (26). Retrieved from http://journals.nubip. edu.ua/ index.php/Dopovidi/article/view/7245/7024

Perez-Garcia, A., Romero, D. & A. de Vicente (2011) Plant protection and growth stimulation by microorganisms: biotechnological applications of Bacilli in agriculture. Current Opinion in Biotechnology. Vol. 22, P. 187–193. [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.