Dynamics harm insects herbivores winter wheat in forest-steppe of Ukraine in conditions of climate changeV. M. Chayka, T. M. NEVEROVSKA, I. V. HAVEY

Анотація


Climate change affected on environmental performance constancy types of complex harmful insects herbivores winter wheat under steppes of Ukraine: decreased frequency of existence on crops, such pests as opomiza, hesse fly, wheat fly, bug-shell harmful insects. In the past 10 years, the most notable loss of crop from harmful insects on winter wheat registered in the Poltava and Kharkiv regions, but  not exceeded limit indicator  Economic threshold of harmfulness. In other areas of the forest-steppe loss of crop from harmful insects were insignificant. Given the variability of phytosanitary condition of crops winter wheat, depending on weather conditions vegetation season, expediency chemical protection against pests should be determined only by the results of entomological monitoring.

Ключові слова


population, phytophages, climate change, harmfulness, economic index, еconomic threshold of harmfulness, phytosanitary state

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Agriculture, Food Security and Climate Change: Outlook for Knowledge, Tools and Action/ - CCAFS, 2010. – Report № 3. – 16 р.

Du Rienz G.E. Life – forms of Terrestrial Flovering Plants. Uppsala, 1931. 268 p.

Kingsolver J. G. Weather and the population dynamics of insect: integrating physiological and population ecology //Physiol. Zool. – 1989. – Vol. 62, № 2. - P. 314-334.

Adamenko T. I. Ahroklimatychne zonuvannia terytorii Ukrainy z vrakhuvanniam zminy klimatu. Vydavnytstvo TOV «RIA»BLITs». Bila Tserkva. – 2014. – 16 s.

Vasyliev V. P., Chaika V. M., Zatserkivskyi V. O. Kompleksnyi pokaznyk shkodochynnosti uhrupuvannia fitofahiv na posivakh silskohospodarskykh kultur//3akhyst roslyn. – 1997. – № 6. – S. 7

Vredytely sel'skokhozyaystvennыkh kul'tur y lesnыkh nasazhdenyy: V 3t. /Pod red. V. P. Vasyl'eva. – 2-e yzd., pererab. y dop. – K.: Urozhay, 1987-1989.

Dedyu Y. Y. Эkolohycheskyy эntsyklopedycheskyy slovar'. – Kyshynev: Hl.red. Moldavskoy sovetskoy эntsyklopedyy, 1989. – 406 s.

Yzmenenye klymata, 2013 h.: Fyzycheskaya nauchnaya osnova. Vklad Rabochey hruppы I v Pyatыy doklad ob otsenke Mezhpravytel'stvennoy hruppы эkspertov po yzmenenyyu klymata. www.climatechange2013.org. (01.11.2015)

Kozak H. P. Vplyv ekolohichnykh chynnykiv na stan populiatsii komakh-fitofahiv ozymoi pshenytsi v Lisostepu Ukrainy. – Avtoreferat dys. na zdobut. nauk. stupen. kand. s.-h. nauk. – Kyiv, 2007. – 20 s.

Rekomendatsyy po opredelenyyu эkonomycheskykh porohov vredonosnosty vredyteley s.-kh. kul'tur y ykh yspol'zovanye v praktyke zashchytы rastenyy / Pod red. Omelyutы V. P. – K.: Urozhay, 1987. – S. 3-64.

Chaika V. M., Baklanova O. V., Biliavskyi Iu. V. Poteplinnia i prohnoz fitosanitarnoho stanu ahrotsenoziv Ukrainy // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva UAAN», Kyiv – 2008. – S. 56-69.

Chaika V. M., Havei I. V., Neverovska T. M. Dynamika chyselnosti shkidnykiv pshenytsi ozymoi u Lisostepu Ukrainy v umovakh zmin klimatu// Zakhyst i karantyn roslyn, 2014. – Vyp. 60. – S. 444-451.

Chaika V. M., Melnychuk M. D., Hryhoriuk I. P. Hlobalni zminy klimatu – zahroza bioresursam Ukrainy // Bioresursy planety: sotsialni, biolohichni, prodovolchi ta enerhetychni problemy. Kyiv, 2008. – S. 28-38.

Chaika V. M., Siadrysta O. B., Kozak H. P. Bahatorichna dynamika chyselnosti shkidnykiv ozymyny v Lisostepu // Karantyn i zakhyst roslyn. – 2005. – № 6. – S. 11-13.

Chaika V. M. Ekolohichne obgruntuvannia prohnozu rozpovsiudzhennia osnovnykh shkidnykiv polovykh kultur v ahrotsenozakh Ukrainy. – Avtoref. dys. d-ra silskohospodarskykh nauk: 03.00.16 / NAU. – Kyiv, 2004. – 43 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.