The seed germination in field and plant density pea seeding depending on fertilizer and inoculationL. M. Honchar, V. S. Pylypenko

Анотація


The article presents the results of the study on the influence of fertilization and inoculation of seed of peas the seed germination in field and the density of plants standing at the stage BBCH 09. It was established that in the Right-bank Forest-steppe of Ukraine in chernozem a deep typical the seed germination in field depended directly on the hydrothermal conditions of each reported year separately, that in conjunction with the factors that we studied played an appropriate role in the formation of this indicator and because of distinguished on the productivity of varieties of pea seeding.

Ключові слова


pea seeding, inoculation, fertilizer, variety, growing technology, polish similarity, the seed germination in field

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Glazunova N. N. (2011). Produktivnost' sortov gorokha pri raznykh tekhnologiyakh vyrashchivaniya semyan [Productivity of pea varieties under different technologies of growing seeds]. Bulletin of Altay State Agrarian University. Т. 77. 3: 9‒13.

Hrytsaienko Z. M., Hrytsaienko, A.O., Karpenko, V.P. Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv [Metody biolohichnykh ta ahro-khimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv]. K. ZAT «NIChLAVA», 2003. 320s.

Kaminskiy V. F. Znachennya sortu v suchasnykh tekhnolohiyakh vyroshchuvannya zernobobovykh kulʹtur [Importance of a variety in modern cultivation technologies of pulses]. Fodder and fodder production. 2006. 57: 84‒94.

Mikrobni preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolohiyakh (naukovo-praktychni rekomendatsiyi) [Mikrobni preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolohiiakh (naukovo-praktychni rekomendatsii)]. Za red. V.V. Volkohona. Kyiv, 2015. 248s.

Petrychenko V. F. Shlyakhy pidvyshchennya produktyvnosti horokhu v umovakh Lisostepu Ukrayiny [Ways to improve pea productivity in the Forest-Steppe of Ukraine]. Collection of scientific papers of Vinnytsya State Agrarian University. 2001. 9: 74‒77.

Cherniy V. Efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes (soybean, peas, chickpeas), based on cropping technology on black soils [Тext]: 2016 Die rolle der bodenmikroorganismen bei der ernahrung von kulturpflanzen / Cherniy V. Scherbakova E., Kalenskiy V., Novytcka N., Kalenska S., Pylypenko V. // Intern. Wissenschaftliche konferenc (Anhalt – Bernburg - Strenzfeld,Germany), 2016. Р. 12‒13.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.