Soil fertility parameters evaluation for implementation of differentiated fertilization

S. O. Sychevskyi, O. L. Tonha, O. I. Vitvitska

Анотація


In the work was to evaluate the expediency of using differential fertilization on the soil fertility indicators of chernozem podzolized, and also to determine the share of influence of factors that limit the effectiveness of technologies for growing winter wheat, maize for grain, and soy. For indicators of soil fertility of chernozem podzolized, the expediency of using differential fertilization was assessed, the share of influence of factors that limit the effectiveness of technologies for growing winter wheat, corn for grain, and soybean was determined. It was established that the yield of winter wheat on chernozem podzolized had a close direct relationship with the content of mineral nitrogen compounds in soil (52%), maize for grain with mobile phosphorus compounds (55%), soybean with agrophysical indicators (51-62%). For the coefficient of variation of agrochemical parameters in the chernozem podzolic, which was 21-58%, it is expedient to apply a differential of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers.

Ключові слова


coefficient of variation, differential fertilization, soil heterogeneity, statistical analysis

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Rozanov B. (1987). Rasshirennoye vosproizvodstvo pochvennogo plodoro-diya (nekotoryye teoreticheskiye aspekty) [Extended reproduction of soil fertility (some theoretical aspects)]. Pochvovedenie, 2, 5-15.

Medvedev V. (2007). Neodnorodnost' pochv i tochnoye zemledeliye [Tekst]: nauchne izdaniye. CH. 1. Vvedeniye v problemu [Inhomogeneity of soils and precise farming [Text]: the scientific edition. Part 1. Introduction to the problem]. Kharkov: Publishing house "13 printing house", 296.

Shpaar D., Zakharenko A., Yakushev V. (2009). Tochnoye sel'skoye kho-zyay¬stvo (Precision Agriculture). [Precision Agriculture]. SPb - Pushkin.

Vitkovskaya S., Izosimova A., Lekomtsev P. (2010). Otsenka prostranst-vennoy neodnorodnosti agrokhimicheskikh parametrov pochvy v predelakh delyanki polevogo opyta [Estimation of spatial heterogeneity of agrochemical parameters of soil within the field of the field experiment]. Agrochemistry, 3, 75-82.

Vitkovskaya S., Izosimova A., Lekomtsev P. (2011). Vneseniye mineral'nykh udobreniy kak faktor prostranstvennoy izmenchivosti agrokhimicheskikh pokazateley pochvy / Zakonomernosti izmeneniya pochv pri antropogennykh vozdeystviyakh i regulirovaniye sostoyaniya i funktsionirovaniya pochvennogo pokrova [Introduction of mineral fertilizers as a factor of spatial variability of agrochemical soil indices. Regularities of soil changes under anthropogenic influences and regulation of the state and functioning of soil cover] . Proceedings of the All-Russian Scientific Conference. M.: Soil. Institute of. V. V. Dokuchaev Rosselkhozakademii, 725-728.

Samsonova V., Meshalkina Yu., Dmitriev E. (1999). Struktury prostranstven-noy variabel'nosti agrokhimicheskikh svoystv pakhotnoy dernovo-podzolistoy pochvy [Structures of spatial variability of agrochemical properties of arable sod podzolic soil] Pochvovedenie, 11, 1359-1366.

ISO 10381-2 Soil Quality - Sampling - Part 2: Guidelines for Sampling Methods- K., 2002. - 8 p.

DSTU 4115-2002. Soils Determination of mobile phosphorus compounds using the modified method Chirikova -K., 2002. - 5 p. (National Standard of Ukraine).

Gorodniy M., Kalensky V., Bykin A. and others.(2007). Ahrokhimichnyy analiz: [Pidruchnyk] [Agrochemical analysis: Tutorial]. K: View. "Ariste", 487.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.