№ 195 (2014)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

Anatoliy Bykin
A. Balayev, O. Tonkha
PDF
Nina Bykina
Nadia Bordyuzha
R. P. Bogdanovich, V. S. Oliynyk
A. V. Bykin, S. Gonchar
O. M. HENHALO, N. A. HENHALO, T. I. BILOTSERKIVETS
O. M. GENGALO, N. P. BORDYUZHA, N. A. GENGALO, T. I. BILOTSERKIVETS
O. E. Davydova, M. D. Aksylenko, A. O. Lyah
V. A. Koltunov, T. V. Danilkova, V. V. Boroday
Iryna Loginova, Nataliya Bilyera
L. I. Mazurkevich
M. V. Makarenko
I. U. MARCHUK, O. S. KOZLOV
N. A. Pasichnyk, I. V. Loginova, A. V. Kucheruk
A. O. Rozhkov
N. Y. YARYGINA
L. A. YASHCHENKO, A. M. NAHORNA
Tetana V. Antal, Lesya A. Garbar, O. V. Babych
L. M. Kozhemyakina
N. NOVICTSKA
O. I. SHAPOVALENKO, I. F. ULYANYCH
V. M. Dudchenko, O. P. Krotіnov, N. Ya. Dudchenko
V. A. Motornyi
S. M. SALNIKOV
M. M. Kyryk, Y. M. Taranukho, M. Y. Pykovskyi, O. M. Dichenko
Natalia A. Makarenko, A. Mala, Valeria I. Bondar
S. D Pavlyuk
S. A. VDOVENKO
I. M. Karasyuk, E. I. Ulyanych, O. N. Filonova, O. M. Alekseychuk
O. P. Naklyoka, A. G. Ternavskiy
O. I. ULYANYCH, N. V. VOROBYOVA, V. N. NAUMCHUK
O. I. ULYANYCH