Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 294 (2018) Інтенсивність наростання вегетативної маси еспарцету залежно від видового складу та мінерального живлення Анотація   PDF
H. I. Demydas, I. V. Svystunova, E. S. Lykhosherst
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ІМУННІ БІОСЕНСОР ДЛЯ ДІАГНОСТК ТА КОНТРОЛЮ SALMONELLA TYPHIMURIUM Анотація   PDF
Ю. О. Огороднійчук, М. Ф. Стародуб
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ЕРОЗІЙНО-ГІДРОЛОГІЧНА ЕФЕКТВНІСТЬ ГІДРОТЕХНІЧНХ СПОРУД Анотація   PDF
Р. М. Бордун
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ РІЗНХ ФОРМ І СПОСОБІВ ВНЕСЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
І. В. Логінова, Н. М. Білєра
 
№ 183 (2013): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ РІЗНХ ССТЕМ ЗАХСТУ КАРТОПЛІ ВІД ФІТОФТО-РОЗУ ТА АЛЬТЕРНАРІОЗУ Анотація   PDF
Ф. С. Мельничук
 
№ 183 (2013): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ АБТ В ТЕХНОЛОГІЇ ВРОЩУВАННЯ ЦБУЛІ РІПЧАСТО Анотація   PDF
С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СІРКОВМІСНХ ДОБРВ ПР ВРОЩУВАННІ СОЇ Й ТОМАТІВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТПОВОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН Анотація   PDF
О. М. Генгало, Н. П. Бордюжа, Н. О. Генгало, Т. І. Білоцерківець, С. П. Лікар
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ВРОБНЦТВА СУХОЇ МОРКВ РІЗНХ СОРТІВ Анотація   PDF
Л. Ф. Скалецька, О. В. Завадська, О. В. Дяденко
 
№ 286 (2018) Екологічна адаптивність гібридних (F3) популяцій люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю в умовах підвищеної кислотності ґрунту Анотація   PDF (English)
V. D. Buhayov, V. M. Horensky
 
№ 269 (2017) Екологічна стійкість чорнозему реградованого за різного сільськогосподарського використання Анотація   PDF
М. Ф. Бережняк, О. В. Демиденко, Є. М. Бережняк, М. С. Данюк
 
№ 286 (2018) Екологічні аспекти удобрення соняшнику за його вирощування на чорноземах типових в Правобережному Лісостепу України Анотація   PDF (English)
S. I. Tanchyk, L. I. Tsentylo
 
№ 286 (2018) Економічна ефективність застосування органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому в технології вирощування ярої пшениці в умовах Західного Лісостепу Анотація   PDF (English)
O. Bunchak
 
№ 294 (2018) Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ріпаку ярого гібриду Юра Анотація   PDF
V. G. Nosenko
 
№ 294 (2018) Екстракція ксенобіотиків групи ПАВ з насіння соняшнику Анотація   PDF
N. Yu. Hrybova
 
№ 183 (2013): Частина 1 (укр) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТВНІСТЬ ВРОБНЦТВА БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТІВ І СТРОКІВ СІВБ Анотація   PDF
В. В. Хареба, В. Л. Носко
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ ОСОБЛВОСТІ ТОКСГЕННХ ГРБІВ Анотація   PDF
О. В. Башта
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ЕКОЛОГІЧНЙ МОНІТОРНГ БАСЕЙНУ РІЧК СЛУЧ Анотація   PDF
І. В. Приймаченко
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛВУ ТОКСЧНХ РЕЧОВН НА АГРОФІТОЦЕНОЗ Анотація
Л. І. Соломенко, Ю. О. Петрова
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ КОМАХ-ХОРТОБІОНТІВ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН Анотація   PDF
А. Міняйло
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЖВЛЕННЯ РОСЛН ПШЕНЦІ ОЗМОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН Анотація   PDF
А. І. Бабенко
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ЕНЕРГЕТЧНА ЕФЕКТВНІСТЬ ВРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ПІСЛЯДІЇ ДОБРВ У ЗЕРНОВО-БУРЯКОВІЙ СІВОЗМІНІ ЛІСОСТЕПУ Анотація   PDF
Л. А. Ященко, А. М. Нагорна
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ЕНЕРГЕТЧНА ЕФЕКТВНІСТЬ ВРОЩУВАННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВХ ЗА РІЗНХ ССТЕМ ЗЕМЛЕРOБСТВА В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН Анотація   PDF
І. М. Петренко, О. С. Павлов
 
№ 235 (2016): Науковий вісник НУБіП України (англ) Ерозія ґрунтів в Україні Анотація   PDF (English)   PDF
С. Ю. Булигін, Д. Антонюк
 
№ 269 (2017) Еспарцет – перспективна культура в кормовиробництві Анотація   PDF
Г. І. Демидась, Е. С. Лихошерст, І. В. Свистунова
 
№ 286 (2018) Ефективність виробництва соняшнику за різних способів застосування регуляторів росту в умовах Західного Лісостепу Анотація   PDF (English)
V. M. Sеndetsky
 
576 - 600 з 603 результатів << < 19 20 21 22 23 24 25 > >>