Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ДОКТОРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ НАУК, ЗАСЛУЖЕНОМУ ПРОФЕСОРОВІ УМАНСЬКОГО НУС І.М. КАРАСЮКУ - 90 РОКІВ Анотація   PDF
О. І. Улянич
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХМЕЛЮ І ХМЕЛЕПРОДУКТІВ, ЩО ВКОРСТОВУЮТЬСЯ У ПВОВАРІННІ Анотація   PDF
А. В. Бобер, Б. В. Милимуха, О. В. Чихман
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНКІВ БЕЗПЕК ПШЕНЧНОГО ХЛІБА ВГО-ТОВЛЕНОГО НА ХМЕЛЬОВОМУ ВІДВАРІ Анотація   PDF
А. В. Бобер, О. О. Венгер, І. О. Пасічник, Т. П. Гринюк
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НОВОСНТЕЗОВАНХ НАНОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ САПОНІТІВ НА РОЗВТОК БІОЛЮМІНЕСЦЕНТНХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
М. В. Таран, А. М. Кацев, К. Є. Шаванова, М. Ф. Стародуб
 
№ 269 (2017) Динаміка лінійного росту та наростання надземної маси культур буркуну білого в чистому та в сумісних посівах з однорічними злаковими культурами Анотація   PDF
Г. І. Демидась, М. В. Захлєбаєв
 
№ 235 (2016) Динаміка карбонатів чорнозему типового і реакції грунтового середовища за різних систем обробітку і удобрення Анотація   PDF
К. С. Карабач
 
№ 235 (2016): Науковий вісник НУБіП України (англ) Динаміка рухомого фосфору чорнозему опідзоленого за точного землеробства Анотація   PDF
О. Л. Тонха, С. О. Сичевський
 
№ 269 (2017) Динаміка щільності стану розвитку міжвидових природних популяцій кокцінелід (Coleoptera, Coccinellidae) протягом вегетації пшениці озимої в умовах Лісостепу України Анотація   PDF
Г. В. Мєлюхіна
 
№ 235 (2016) Динаміка шкідливості комах-фітофагів пшениці озимої у лісостепу України в умовах змін клімату Анотація   PDF
В. М. Чайка, Т. М. Неверовська, І. В. Гавей
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ДЕГРАДАЦІЯ ПЕСТЦДІВ ПІД ЧАС ВРОЩУВАННЯ ТРТКАЛЕ ЯРОГО Анотація   PDF
Л. Е. Піскунова, Т. В. Єгупова
 
Том 10, № 2 (2019) Діагностика функціонального стану рослин колоноподібних сортів яблуні Анотація   PDF
O. S. Нavryliuk, T. E. Kondratenko, O. I. Kytaiev
 
№ 294 (2018) Інтенсивність наростання вегетативної маси еспарцету залежно від видового складу та мінерального живлення Анотація   PDF
H. I. Demydas, I. V. Svystunova, E. S. Lykhosherst
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ІМУННІ БІОСЕНСОР ДЛЯ ДІАГНОСТК ТА КОНТРОЛЮ SALMONELLA TYPHIMURIUM Анотація   PDF
Ю. О. Огороднійчук, М. Ф. Стародуб
 
№ 210 (2015): Частина 1 (укр) ЕРОЗІЙНО-ГІДРОЛОГІЧНА ЕФЕКТВНІСТЬ ГІДРОТЕХНІЧНХ СПОРУД Анотація   PDF
Р. М. Бордун
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ РІЗНХ ФОРМ І СПОСОБІВ ВНЕСЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
І. В. Логінова, Н. М. Білєра
 
№ 183 (2013): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ РІЗНХ ССТЕМ ЗАХСТУ КАРТОПЛІ ВІД ФІТОФТО-РОЗУ ТА АЛЬТЕРНАРІОЗУ Анотація   PDF
Ф. С. Мельничук
 
№ 183 (2013): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ АБТ В ТЕХНОЛОГІЇ ВРОЩУВАННЯ ЦБУЛІ РІПЧАСТО Анотація   PDF
С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова
 
№ 195 (2014): Частина 1 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СІРКОВМІСНХ ДОБРВ ПР ВРОЩУВАННІ СОЇ Й ТОМАТІВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТПОВОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН Анотація   PDF
О. М. Генгало, Н. П. Бордюжа, Н. О. Генгало, Т. І. Білоцерківець, С. П. Лікар
 
№ 183 (2013): Частина 2 (укр) ЕФЕКТВНІСТЬ ВРОБНЦТВА СУХОЇ МОРКВ РІЗНХ СОРТІВ Анотація   PDF
Л. Ф. Скалецька, О. В. Завадська, О. В. Дяденко
 
№ 286 (2018) Екологічна адаптивність гібридних (F3) популяцій люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю в умовах підвищеної кислотності ґрунту Анотація   PDF (English)
V. D. Buhayov, V. M. Horensky
 
Том 11, № 1 (2020) Екологічна пластичність гібридів кукурудзи селекції ВНІС в умовах України Анотація   PDF   PDF (English)
YA. YU. Sharypina, І. YU. Borovska, М. F. Pariy, S. V. Halushchenko, V. А. Smirnova, YU. S. Kostenko, О. YU. Кulish, І. V. Shpakovych
 
№ 269 (2017) Екологічна стійкість чорнозему реградованого за різного сільськогосподарського використання Анотація   PDF
М. Ф. Бережняк, О. В. Демиденко, Є. М. Бережняк, М. С. Данюк
 
№ 286 (2018) Екологічні аспекти удобрення соняшнику за його вирощування на чорноземах типових в Правобережному Лісостепу України Анотація   PDF (English)
S. I. Tanchyk, L. I. Tsentylo
 
№ 286 (2018) Економічна ефективність застосування органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому в технології вирощування ярої пшениці в умовах Західного Лісостепу Анотація   PDF (English)
O. Bunchak
 
Том 11, № 2 (2020) Економічна ефективність зберігання плодів вишні за обробки полісахаридними композиціями Анотація   PDF   PDF (English)   PDF
O. V. Vasylyshyna
 
601 - 625 з 645 результатів << < 20 21 22 23 24 25 26 > >>