Редакційна політика

Галузь та проблематика

До журналу приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зміст

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Біологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Біотехнологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Екологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Хімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Агрономія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лісівництво

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Тваринництво

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ветеринарія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Техніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зоотехнія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Техніка та енергетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ювілеї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляд

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

* Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків 

  1. Термін виконання 5-10 днів
  2. Після надходження статті до редакції вона відправляється  на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування
  3.  3. Отримання відповіді від рецензентів. У випадку наявності зауважень необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції.
  4. Якщо зауваження рецензентів відсутні, або вони виправлені автором згідно рекомендацій, стаття відправляється на редагування.

Процес рецензування.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 3 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакція  журналу  підтримує  Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, що сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція проводить активну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Журналу, так і індексів цитування його авторів.

Редакція проводить активну політику залучення провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей авторів Журналу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...