Фітотоксична активність деяких мікроміцетівDOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05.011

I. Rubezhniak, А. Palamarchuk, V. Chaika

Анотація


Бур'яни, погіршуючи умови росту і розвитку культурних рослин, завдають великої шкоди сільському господарству України. Одним із методів біологічного методу боротьби з бур'янами є застосування біогенних препаратів – продуктів біосинтезу мікроскопічних грибів або препаратів на основі живих мікроорганізмів.

Метою роботи був скринінг на фітотоксичну активність 82 штамів мікроміцетів родів Penicillium, Cladosporium, Botrytis, Beauveria, Chaetomium, Curvularia, Endomyces, Fusarium, Gliocladium, Aspergillus, Alternaria, Aureobasidium, Paecilomyces, Mortirella, Nigrospora, Pseudallescheria, Scopulariopsis,  Trichoderma, Ulocladium та окремі штами Nectria sp., Phialophora sp. і Verticillium dahliae, виділених із різних екологічних ніш. Досліджувані штами культивували на рідкому середовищі Чапека, культуральну рідину відділяли від міцелію та використовували для дослідів. Активність вивчалася з використанням різних тест-організмів – зелених водоростей Chlorella vulgaris 190 і методом біопроби на насіннях лободи білої, пирію повзучого та пшениці літньої. Під час виконання скринінгу досліджуваних штамів мікроміцетів із використанням C. vulgaris 190 застосовували загальноприйнятий метод лунок в агарі.

Встанвлено, що тільки 19 досліджуваних штамів проявили фітотоксичну активність. Широким спектром фітотоксичної активності характеризувалися штами Cladosporium cladosporiodes 9, Mortirella vinacea 78 та Paecilomyces variotii 69. Так, C. cladosporiodes 9 пригнічував проростання насіння пирію повзучого та лободи білої та не пригнічував проростання пшениці літної. Штам M. vinacea 78 однаково пригнічував проростання насіння як пирію повзучого, так і лободи білої. Однак для штаму P. variotii 69 було характерно пригнічення проростання насіння лободи білої та стимуляційний ефект на проростання насіння пшениці. Менш активним був штам C. cladosporiodes 12, який інгібував проростання лише лободи білої. Більш високу гербіцидну активність показав штам M. vinacea 74. Він пригнічував проростання насіння лободи білої на 50 %. Штами Aspergillus ustus 103 та Penicillium acculeatum 122 виявили фітотоксичну активність тільки щодо пирію повзучого. Відмічено, що фітотоксичні властивості досліджуваних штамів щодо C. vulgaris 190 не збігатися із фітотоксичністю цих штамів щодо бур’янів та пшениці, крім штаму M. vinacea 74.

Найбільш перспективними для подальших досліджень є штами C. cladosporiodes та M. vinacea, які проявляють фітотоксичну активність, що раніше не досліджувалось.

Ключові слова: мікроміцети, фітотоксична активність, тест-організми

Повний текст:

PDF

Посилання


Rubezhnyak, I.G. (2014). Biogerbitsidyi: proshloe, nastoyaschee i buduschee. [Bioherbicides: the past, present and future]. Sbornik nauchnyih trudov SWorld, Vol. 30, 4 (37): 35-40.

Bilay, V.I. (1982). Metodyi eksperementalnoy mikoogii. [Methods of experimental mycology]. Kiev: Naukova Dumka, 550.

Sagebrush. Available at: https://superagronom.com/buriany-malorichni/127-loboda-bila

Fawole, O. B., Yahaya, J. U. (2017). Occurrence of fungal strains with herbicidal potentials in agricultural soils of Southern Guinea Savanna. Albanian Journal of Agricultural Sciences, 16 (4): 143-150.

Abdelaziz, J., Senoussi, M. M., Oufroukh, A., Birgücü, A.K., Karaca, I., Kouadri, F., Benkenana, N., Bensegueni, A. (2018.). Pathogenicity of three entomopathogenic fungi, to the aphid species, Metopolophium dirhodum (Walker) (Hemiptera: Aphididae), and their Alkaline protease activities. Egyptian Journal of Biological Pest Control., 28: 24- 28. Available at: https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-018-0030- https://doi.org/10.1186/s41938-018-0030-7

Grumezescu A.M. ed. (2017). New pesticides and soil sensors. Nanotechnology in agri-food industry. Edited by Elsevier: Academic press, 10: 767.

Soman, A.G., Gloer, J.B., Wicklow, D.T. (1999). Antifungal and antibacterial metabolites from a sclerotium-colonizing isolate of Mortierella vinacea. J. Nat. Prod., 62 (2), 386–388. https://doi.org/10.1021/np980411h


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.