Структурно-агрегатний склад грунту залежно від основного обробітку та удобренняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05.017

O. A. Tsyuk, L. V. Tsentylo, V. I. Melnyk

Анотація


Наведено результати досліджень, проведених у стаціонарному польовому досліді на чорноземі типовому малогумусному Правобережного Лісостепу України з вивчення впливу різних варіантів основного обробітку ґрунту і систем удобрення, на структурно-агрегатний склад ґрунту. З’ясовано, що полицево-безполицевий основний обробіток ґрунту покращує вміст агрономічно цінних ґрунтових агрегатів. Мінеральна система удобрення призводить до погіршення структури ґрунту.


Ключові слова


система удобрення, система обробітку ґрунту, чорнозем типовий, структура, водотривкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Demydenko O. V. (2005) Pisliazhnyvni reshtky v gruntozakhysnomu zemlerobstvi yak enerhetyka gruntoutvorennia v ahrotsenozakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [Post-salvage remnants in soil protection agriculture as energy of soil formation in agrocenoses of the Left-bank forest-steppe of Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva, 5 : 13–26.

Dumytrashko M. Y. (1988) Ahrofyzycheskye svoistva chernozemov pry prymenenyy razlychnykh system udobrenyia [Agrophysical properties of chernozems in the application of various fertilizer systems]. Systema prymenenyia udobrenyi v sevooborote dlia poluchenyia urozhaev selskokhoziaistvennykh kultur. Kyshynev, 76–84.

Ilina L. V. (1989) Otsenka razlichnykh system osnovnoy obrabotki seroy lesnoy pochvy [Evaluation of various systems for primary processing of gray forest soil]. Resursosberegayushchie sistemy obrabotki pochvy. Moscow: Agropromizdat, 145–153.

Korzhov S. I., Trofimova T. A. (2009) Plodorodie chernozema obyknovennogo pri dlitelnom primenenii obrabotki pochvy [The fertility of ordinary chernozem with long-term tillage]. Plodorodie, 2 : 44–45.

Kotovrasov I. P., Pavlovskiy V. V., Vashchuk V. F. (1990) Effektivnost energosberegayushchikh priemov obrabotki pochvy v zernosveklovichnom sevooborote [Efficiency of energy-saving tillage techniques in the grain-growing crop rotation]. Resursosberegayushchie sistemy obrabotki pochvy. Moscow: Agropromizdat, 51–59.

Kuk Dzh. U. (1979) Regulirovanie plodorodiya pochvy; Trans. from English E. I. Shkonde. – Moscow: Kolos, 502.

Laktionova T. M. (1990) Izmenenie fizicheskikh svoystv chernozema pri vnesenii navoza [Changes in the physical properties of chernozem when manure is introduced] Pochvovedenie, 8 : 73–82.

Lukyanchikova Z. I. (1977) Izmenenie elementov plodorodiya pochvy pod vliyaniem protivoerozionnoy agrotekhniki i udobreniy [Change of soil fertility elements under the influence of anti-erosion agrotechnology and fertilizers]. Agrokhimiya i pochvovedenie, 34 : 21–29.

Medvedev V. V. (1988) Optimizatsiya agrofizicheskikh svoystv [Optimization of Agrophysical Properties of chernozem]. Moscow: Agropromizdat, 160.

Medvedev V. V., Buka A. Ya., Gubareva D. N. (1991) Pochvenno-ekologicheskie usloviya vozdelyvaniya selskokhozyaystvennykh kultur [Soil and environmental conditions for the cultivation of agricultural crops]. Kyiv: Urozhay, 176.

Silakov S. N., Tursina T. V. (1993) Izmenenie stroeniya serykh lesnykh pochv pri intensivnom okulturivanii [Changing the structure of gray forest soils with intensive cultivation]. Pochvovedenie, 8 : 87–93.

Teyt R. (1991) Organicheskoe veshchestvo pochvy: biologicheskie i ekologicheskie aspekty [Organic soil matter: biological and environmental aspects]. Moscow: Mir, 400.

Khan D. V. (1969) Organo-mineralnye soedineniya i struktura pochvy [Organic-mineral compounds and soil structure]. Moscow: Nauka, 142.

Tsurkan M. A. (1985) Agrokhimicheskie osnovy primeneniya organicheskikh udobreniy [Agrochemical basis for the use of organic fertilizers]. Kishinev: Shtiintsa, 228.

Tsiuk O. A., Manko Yu. P., Yamkovyi V. Yu. (2007) Zmina ahrofizychnykh vlastyvostei gruntu zalezhno vid system zemlerobstva [Change of Agrophysical Properties of the Soil Depending on Agricultural Systems]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 52 : 102–108.

Chesnyak G. Ya. (1973) Razvitie kulturnogo pochvoobrazovatelnogo protsessa v chernozeme moshchnom Lesostepi USSR [The development of the cultural soil-forming process in the black soil of the powerful Forest-Steppe of the Ukrainian SSR]. Trudy Kharkovskogo SKHI, 185 : 86–94.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.