Структурно-агрегатний склад грунту залежно від основного обробітку та удобренняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05.017

O. A. Tsyuk, L. V. Tsentylo, V. I. Melnyk

Анотація


Наведено результати досліджень, проведених у стаціонарному польовому досліді на чорноземі типовому малогумусному Правобережного Лісостепу України з вивчення впливу різних варіантів основного обробітку ґрунту і систем удобрення, на структурно-агрегатний склад ґрунту. З’ясовано, що полицево-безполицевий основний обробіток ґрунту покращує вміст агрономічно цінних ґрунтових агрегатів. Мінеральна система удобрення призводить до погіршення структури ґрунту.

Ключові слова: система удобрення, система обробітку ґрунту, чорнозем типовий, структура, водотривкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Demydenko O. V. (2005) Pisliazhnyvni reshtky v gruntozakhysnomu zemlerobstvi yak enerhetyka gruntoutvorennia v ahrotsenozakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [Post-salvage remnants in soil protection agriculture as energy of soil formation in agrocenoses of the Left-bank forest-steppe of Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva, 5 : 13–26.

Dumytrashko M. Y. (1988) Ahrofyzycheskye svoistva chernozemov pry prymenenyy razlychnykh system udobrenyia [Agrophysical properties of chernozems in the application of various fertilizer systems]. Systema prymenenyia udobrenyi v sevooborote dlia poluchenyia urozhaev selskokhoziaistvennykh kultur. Kyshynev, 76–84.

Ilina L. V. (1989) Otsenka razlichnykh system osnovnoy obrabotki seroy lesnoy pochvy [Evaluation of various systems for primary processing of gray forest soil]. Resursosberegayushchie sistemy obrabotki pochvy. Moscow: Agropromizdat, 145–153.

Korzhov S. I., Trofimova T. A. (2009) Plodorodie chernozema obyknovennogo pri dlitelnom primenenii obrabotki pochvy [The fertility of ordinary chernozem with long-term tillage]. Plodorodie, 2 : 44–45.

Kotovrasov I. P., Pavlovskiy V. V., Vashchuk V. F. (1990) Effektivnost energosberegayushchikh priemov obrabotki pochvy v zernosveklovichnom sevooborote [Efficiency of energy-saving tillage techniques in the grain-growing crop rotation]. Resursosberegayushchie sistemy obrabotki pochvy. Moscow: Agropromizdat, 51–59.

Kuk Dzh. U. (1979) Regulirovanie plodorodiya pochvy; Trans. from English E. I. Shkonde. – Moscow: Kolos, 502.

Laktionova T. M. (1990) Izmenenie fizicheskikh svoystv chernozema pri vnesenii navoza [Changes in the physical properties of chernozem when manure is introduced] Pochvovedenie, 8 : 73–82.

Lukyanchikova Z. I. (1977) Izmenenie elementov plodorodiya pochvy pod vliyaniem protivoerozionnoy agrotekhniki i udobreniy [Change of soil fertility elements under the influence of anti-erosion agrotechnology and fertilizers]. Agrokhimiya i pochvovedenie, 34 : 21–29.

Medvedev V. V. (1988) Optimizatsiya agrofizicheskikh svoystv [Optimization of Agrophysical Properties of chernozem]. Moscow: Agropromizdat, 160.

Medvedev V. V., Buka A. Ya., Gubareva D. N. (1991) Pochvenno-ekologicheskie usloviya vozdelyvaniya selskokhozyaystvennykh kultur [Soil and environmental conditions for the cultivation of agricultural crops]. Kyiv: Urozhay, 176.

Silakov S. N., Tursina T. V. (1993) Izmenenie stroeniya serykh lesnykh pochv pri intensivnom okulturivanii [Changing the structure of gray forest soils with intensive cultivation]. Pochvovedenie, 8 : 87–93.

Teyt R. (1991) Organicheskoe veshchestvo pochvy: biologicheskie i ekologicheskie aspekty [Organic soil matter: biological and environmental aspects]. Moscow: Mir, 400.

Khan D. V. (1969) Organo-mineralnye soedineniya i struktura pochvy [Organic-mineral compounds and soil structure]. Moscow: Nauka, 142.

Tsurkan M. A. (1985) Agrokhimicheskie osnovy primeneniya organicheskikh udobreniy [Agrochemical basis for the use of organic fertilizers]. Kishinev: Shtiintsa, 228.

Tsiuk O. A., Manko Yu. P., Yamkovyi V. Yu. (2007) Zmina ahrofizychnykh vlastyvostei gruntu zalezhno vid system zemlerobstva [Change of Agrophysical Properties of the Soil Depending on Agricultural Systems]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 52 : 102–108.

Chesnyak G. Ya. (1973) Razvitie kulturnogo pochvoobrazovatelnogo protsessa v chernozeme moshchnom Lesostepi USSR [The development of the cultural soil-forming process in the black soil of the powerful Forest-Steppe of the Ukrainian SSR]. Trudy Kharkovskogo SKHI, 185 : 86–94.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.