Динаміка чисельності популяцій диких тварин економічно цінних видів у відносинах «хижак-жертва» (на прикладі Чернігівської області)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2016.01.012

А. V. Pavlenko

Анотація


Проведено комплексне дослідження показників системи гемостазу в телят, які перехворіли на токсичну форму диспепсії. У період клінічного одужання тварин встановлено зміни показників коагуляційних і фібринолітичних процесів, які мають компенсаторний характер, спрямований на відновлення рівноваги в системі. Доведено, що індикатором ступеня активації системи зсідання крові за ентеропатології новонароджених телят є вміст розчинних фібрин-мономерних комплексів, які рекомендується визначати на всіх етапах лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Делеган І.В., Делеган І.І. Біологія лісових звірів і птахів. – Львів: Поллі, 2005. – 600 с.

Делеган І.І., Лущак М.М., Делеган І.В. Шляхи вирішення проблеми вовків // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 42–46.

Динаміка чисельності популяції лисиці в Україні / Домніч В.І., Вязовська А.Г., Домніч А.В., Делеган І.В. // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.14 – С. 22–32.

Жила С. Вовк, дикі копитні та велика рогата худоба на півночі Житомирщини: вибірковість хижацтва // Праці теріологічної школи : Фауна в антропогенному середовищі. –

Вип. 8. – С. 160–164.

Лущак М.М., Делеган І.В., Гунчак М.С. Лис звичайний (VUPES VULPES LINNAEUS, 1758) в Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – 2006. – Вип. 16.5 – С. 38–41.

Ражуленко М. Антропогенний вплив на популяції хижих ссавців в межах території Середнього Придніпров’я // Праці теріологічної школи: Фауна в антропогенному середовищі. – 2006. - Вип. 8. – С. 160–164.

Сагайдак А., Шквиря М. Роль вовка в мисливському господарстві Українського Полісся // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Вип. 30. – С. 90–92.

Одум Ю. Основы экологии / Под ред. Н. П. Наумова. – М.: Мир, 1975. – 738 с.

Шквиря М. Моніторингові дослідження великих хижих ссавців Українського Полісся // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2005. – Вип. 17. – С. 100–104.

Крижанівський В. І. Матеріали для оцінювання видового багатства ссавців, асоційованих з агроландшафтами України // Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори,

приклади. Кн. 1/ За ред. О.О. Созінова, В. І. Придатка. – К.: ЗАТ ≪Нічлава≫, 2005. – С. 114–127.

Придатко В. Стан видів: дикі (мисливські) ссавці // Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Кн. 1/ За ред. О.О. Созінова, В.І. Придатка. – К.: ЗАТ ≪Нічлава≫, 2005. – С. 265–271.

Сивирежев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2013 р. / Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. – Чернігів, 2014. – 252 с.

Жила С. Рись в Українському Поліссі: стан популяції та поширення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Вип. 30. – С. 61–64.

Роженко М. Живлення деяких диких ссавців у антропогенному ландшафті Причорномор’я

// Праці теріологічної школи: Фауна в антропогенному середовищі. – 2008. – Вип. 8. – С. 191–200.

Шквиря М.Г., Колесніков М. О. Особливості поширення та поведінки вовка в Україні // Вісник зоології: Зб. наук.-техн. праць. – 2008. – 42, № 2. – С. 143–152.

Лебедєва Н. І Залежність біотопічного розподілу лисиці звичайної (Vulpes vulpes L., 1758) у нижньому Подніпров’ї від ступеню антропогенного тиску // Зб. Запорізького нац. ун-ту:

Біол. науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2007. – № 1. – С. 117–121.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.