Особливості фітопланктону водойм міських лісопаркових зон

V. I. Shcherbak, O. V. Kravtsova

Анотація


Вивчено особливості фітопланктону водойм, розміщених в лісопаркових зонах різних міст України. Дослідження фітопланктону озера Бабиного (м. Київ) та ставу ботанічного саду ЖНАЕУ впродовж вегетаційних сезонів 2016-2017 рр. проводились за допомогою загальноприйнятих у гідробіології методів з виділенням домінуючого комплексу видів та розрахунком інформаційного різноманіття за індексом Шеннона. З’ясовано, що фітопланктон цих водних об’єктів характеризується високим таксоно- мічним, видовим, кількісним та інформаційним різноманіттям. У водоймах було ідентифіковано 262 види водоростей, що належали до 8 відділів, серед яких переважали Bacillariophyta, Chlorophyta та Euglenophyta. Максимальні значення чисельності та біомаси фітопланктону відзначались у весняний та літній сезони. Домінуючий комплекс був представлений динофітовими, діатомовими, зеленими та стрептофітовими водоростями. Значна частка останніх у фітопланктоні ставу ботанічного саду ЖНАЕУ свідчить про заболочення водойми, тому рекомендовано провести відповідні заходи з покращення її стану. За результатами біоіндикаційного аналізу у водоймах переважали β-мезосапроби. За індексом сапробності досліджувані водойми належать до класу «помірно забруднених». Для покращення екологічного стану великих міст України важливим напрямом є формування заходів з охорони водних об’єктів, розміщених в лісопаркових зонах.

Ключові слова: лісопаркові зони, таксономічне, видове та інформаційне різноманіття, чисельність, біомаса, домінуючий комплекс водоростей


Повний текст:

PDF

Посилання


Alekyn, O. A. (1970). Osnovy hydrokhymyy [The basics of hydrochemistry]. Leningrad: Hydrokhymyoyzdat, 442.

Barynova, S. S., Medvedeva L. A., Anysymova O. V. (2006). Byoraznoobrazye vodorosley-yndykatorov okruzhayushchey sredy [Algae-indicators’ biodiversity of the environment].Tel'-Avyv, Israel: Rilies Studio, 498.

Yhoshkyna, Y. Yu. (2014). Otsenka эkolohycheskoho sostoyanyya vodoema pryrodnoho parka «Ptych'ya havan'» (h. Omsk) po pokazatelyam razvytyya fytoplanktona [The ecological status assessment of the reservoir in the natural park " Ptych'ya havan'" (Omsk) by the terms of phytoplankton development indicators]. Omsk, . – 19 s.

Semeniuk, N. Ie. (2008). Kilkisne riznomanittia fitoplanktonu vodoim m. Kyieva v zalezhnosti vid hidrokhimichnoho rezhymu [Phytoplankton quantitative variety of Kyiv reservoirs depending of the hydrochemical regime]. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia,14, 206 – 213.

Tarasova, N. H. (2007). Fytoplankton nyzhneho pruda botanycheskoho sada taksonomycheskyy sostav y еkoloho-heohrafycheskaya kharakterystyka [Phytoplankton of the lower pond in the botanical garden, taxonomic composition and ecological-geographic characteristics]. Samarskaya Luka, 16 (3 (21), 477 – 487.

Shcherbak, V. I. (2005). Strukturno-funktsionalna orhanizatsiia fitoplanktonu deiakykh riznotypnykh vodoim m. Kyieva [Structural and functional organization of phytoplankton of some diverse types of reservoirs in Kyiv]. Ekolohichnyi stan vodoim m. Kyieva. Kiev, Ukraine: Fitosotsiotsentr, 97–109.

Shcherbak, V. I. (2006). Metody vyznachennia kharakterystyk holovnykh uhrupovan hidro biontiv vodnykh ekosystem. 1. Fitoplankton [Methods of determining the characteristics of the main hydrobionts groups in aquatic ecosystems. 1. Phytoplankton]. Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kiev, Ukraine: LOHOS, 8 – 27.

Klochenko, P. D. (2010). Peculiarities of Phytoplankton Species Composition in Water Bodies of the Goloseyevo National Natural Park (Kiev) Hydrobiological Journal. 46 (3), 36 – 44.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.