Том 10, № 3-4 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.03

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Зміст

Зміст
3-4 2018
PDF
3-4

Біологія

A. L. Bojko, Yu. A. Nykytyuk, M. Ya. Spivak, O. А. Bojko, R. I. Rudyk, Ya. V. Chabanyuk, N. P. Sus, Y. O. Solohub, V. O. Tsvihun, A. V. Orlovskyy
5-10
I.V. Chorna, G.V. Dronik
PDF
11-18
Yu. M. Pokhylko, N. O. Kravchenko
PDF
19-31
M. Y. Antomonov, O. V. Zorina
PDF
32-40
Ye. V. Syvoded, M. M. Kyryk, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF
41-48

Біотехнологія

R. Oblap, N. Novak, T. Dyman
PDF
49-55

Екологія

S. V. Skok
PDF
56-63
А. Palamarchuk, I. Rubezhniak, V. Chaika
PDF
64-71
A. Potopalsky, V. Katsan
PDF
72-81
V. V. Pryimak
PDF
85-91
N. V. Miniailo
PDF
92-97
O. Y. Markovska, M. Y. Pikovskyi, O. O. Nikishov
98-104

Хімія

T. Yu. Dulneva, L. A. Deremeshko, D. D. Kucheruk, V. V. Goncharuk
PDF
105-112
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, A. S. Voronov, A. M. Kohut, S. A. Voronov
PDF
113-119
S. Prymachenko, V. Maksin
PDF
120-125

Агрономія

L. M. Puzik, V. A. Bondarenko, A. G. Ternavsky
PDF
126-130
I. S. Kuzmenko, N. A. Makarenko
PDF
131-138
H. M. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko, A. V. Karelov, I. O. Sozinov, N. O. Kozub, O. V. Humenyuk, T. I. Mukha
PDF
139-146
V. G. Taran, S. M. Kalenska, N. V. Novytska, P. O. Daniliv
PDF
147-156
O.V. Vlasova
PDF
157-163
L. V. Tsentylo, O. A. Tsyuk, V. I. Melnyk
PDF
164-169

Лісівництво

A. M. Gorelov, N. M. Chornomaz
PDF
170-175
А. I. Kushnir, I. I. Vakulуk
PDF
176-182

Тваринництво

M. V. Kalinchyk, S. M. Kalinchyk, I. M. Alekseenko
PDF
183-192
Kh. Kurta, O. Malysheva, V. Spyrydonov
PDF
193-201

Ветеринарія

O. V. Machuskyy, V. O. Ushkalov, M. V. Skrypka, V. L. Kovalenko, V. A. Machuska, Al-Bcur Tarek Yajha
PDF
202-210
M. D. Kucheruk
PDF
211-220
R. V. Biloshytskyy, V. P. Sukhonos
PDF
221-227

Техніка

M. Bilko, A. Tsygankova, A. Kuts, Yu. Onishchuk, V. Vasyliv
PDF
228-234
R. Mukoid, E. Ivanov, V. Vasyliv
PDF
235-240