Том 10, № 3-4 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.03.001

Зміст

Біологія

A. L. Bojko, Yu. A. Nykytyuk, M. Ya. Spivak, O. А. Bojko, R. I. Rudyk, Ya. V. Chabanyuk, N. P. Sus, Y. O. Solohub, V. O. Tsvihun, A. V. Orlovskyy
1-10
I.V. Chorna, G.V. Dronik
PDF
Yu. M. Pokhylko, N. O. Kravchenko
PDF
M. Y. Antomonov, O. V. Zorina
PDF
Ye. V. Syvoded, M. M. Kyryk, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF

Біотехнологія

R. Oblap, N. Novak, T. Dyman
PDF

Екологія

S. V. Skok
PDF
А. Palamarchuk, I. Rubezhniak, V. Chaika
PDF
A. Potopalsky, V. Katsan
PDF
V. V. Pryimak
PDF
N. V. Miniailo
PDF
O. Y. Markovska, M. Y. Pikovskyi, O. O. Nikishov

Хімія

T. Yu. Dulneva, L. A. Deremeshko, D. D. Kucheruk, V. V. Goncharuk
PDF
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, A. S. Voronov, A. M. Kohut, S. A. Voronov
PDF
S. Prymachenko, V. Maksin
PDF

Агрономія

L. M. Puzik, V. A. Bondarenko, A. G. Ternavsky
PDF
I. S. Kuzmenko, N. A. Makarenko
PDF
H. M. Kovalyshyna, Yu. M. Dmytrenko, A. V. Karelov, I. O. Sozinov, N. O. Kozub, O. V. Humenyuk, T. I. Mukha
PDF
V. G. Taran, S. M. Kalenska, N. V. Novytska, P. O. Daniliv
PDF
O.V. Vlasova
PDF
L. V. Tsentylo, O. A. Tsyuk, V. I. Melnyk
PDF

Лісівництво

A. M. Gorelov, N. M. Chornomaz
PDF
А. I. Kushnir, I. I. Vakulуk
PDF

Тваринництво

M. V. Kalinchyk, S. M. Kalinchyk, I. M. Alekseenko
PDF
Kh. Kurta, O. Malysheva, V. Spyrydonov
PDF

Ветеринарія

O. V. Machuskyy, V. O. Ushkalov, M. V. Skrypka, V. L. Kovalenko, V. A. Machuska, Al-Bcur Tarek Yajha
PDF
M. D. Kucheruk
PDF
R. V. Biloshytskyy, V. P. Sukhonos
PDF

Техніка

M. Bilko, A. Tsygankova, A. Kuts, Yu. Onishchuk, V. Vasyliv
PDF
R. Mukoid, E. Ivanov, V. Vasyliv
PDF