Том 11, № 5-6 (2019)

Зміст

Біологія

A.F. Likhanov, O.V. Kolesnichenko, I.P. Grigoryuk, V.P. Grakhov, M.Yu. Dubchak, O.Yu. Strashok
O.V. Yakoviichuk, O.O. Danchenko, M.M. Danchenko, A.S. Fedorko, T.M. Haponenko
PDF
O. Arnauta, V. Prys-Kadenko, L. Kalachniuk, J. Serdioucov, N. Stadnyk
PDF
H.V. Klymets
PDF
L. N. Otreshko, L. V. Yoshchenko, D. M. Holyaka, S. V. Polishchuk, O. V. Kosarchuk, N. M. Lazaryev, S. N. Hrysyuk
PDF
A. V. Klepko, S. V. Andreichenko, I. M. Hudkov

Біотехнологія

O. Chornobrov
PDF

Екологія

A. K. Umerova
PDF
I. Ya. Truskavetska
PDF
V.I. Pichura, L.O. Potravka
PDF
N.V. Miniailo
PDF
O.V. Yermishev, O.V. Mudrak
PDF

Хімія

V. Maksin, O. Standrytchuk, O. Lytovchenko
PDF

Лісівництво

O. Zibtseva, V. Yukhnovskyi
PDF
V. Pikhalo, O. M. Bagatskaya, A. V. Kudrenko
PDF
V. P. Kucheriavyi, N. D. Hotsii
PDF

Ветеринарія

N.M. Bogatko
PDF
O. V. Stets, N. M. Soroka, O. V. Semenko, N. A. Mezhenska
PDF
L. V. Tkachik, S. A. Tkachuk
PDF
N. Nischemenko, V. Koziy, V. Trokoz, O. Omelchuk, O. Poroshynska, L. Stovbecka, A. Еmelynenko
PDF