Том 12, № 1-2 (2020)

Зміст

Зміст

Зміст
1-2 2020
PDF
1-4

Біологія

O Kutsenko, S Pavlova, I Budzanivska
PDF
5-11
D. S. Khrystenko, G. O. Kotovska
PDF
12-20
M. Y. Pikovskyi, M. M. Kyryk, V. V. Bоrodai, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF
21-26

Екологія

M. O. Klymenko, A. M. Pryshchepa, O. O. Biedunkova, I. I. Statnyk, V. S. Trotsiuk, Yu. Yu. Bokshan
PDF
27-37
P.I. Trofymenko, V.V. Lyashenko, N.V. Trofimenko, O.A Tymoshchuk
PDF
38-46

Агрономія

O. V. Kaminska, T. V. Marchenko, M.M. Kyryk, L. V. Shevchenko
PDF
47-55

Лісівництво

R. B. Dudyn, O. M. Bagatskaya, N.-I. I. Rosul
PDF
56-63

Тваринництво

I. I. Senyk
PDF
64-70

Ветеринарія

O.V. Zhurenko, V.I. Karpovskyi, V.O. Trokoz, V. V. Zhurenko
PDF
71-81
L. Tkachik, S. Tkachuk
PDF
82-89

Техніка

К. Borak
PDF
90-96
V. Zubko
PDF
97-106