Історія журналу

У науковому  журналі  «Біоекономіка та аграрний бізнес» висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Мови видання – українська,  англійська.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

С. М. Кваша, доктор економічних наук, професор, академік НААН України (головний редактор);

В. А. Ткачук, доктор економічних наук, професор, (головний редактор);

М. П. Талавиря, доктор економічних наук, професор (заступник головного редактора);

Л. Г. Калачнюк, доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора);

В. І. Мельник, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник (відповідальний секретар);

О. В. Четверик, кандидат економічних наук, доцент (заступник відповідального секретаря);

В. М. Бутенко, кандидат економічних наук, доцент (заступник відповідального секретаря)

 за спеціальностями:

051 «Економіка»:

А. Д. Діброва, доктор економічних наук, професор;

Н. М. Вдовенко, доктор економічних наук, професор;

О. Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор;

О. О. Рябченко, кандидат економічних, доцент;

О. Горська, PhD, доцент (за згодою)

В. Marek, PhD, доцент (за згодою)

 

071 «Облік і оподаткування»:

І. Д. Лазаришина, доктор економічних наук, професор;

С. Т. Пілецька, доктор економічних наук, професор (за згодою);

Л. В. Гуцаленко, доктор економічних наук, професор;

Є. В. Калюга, доктор економічних наук, професор;

В. К. Савчук, доктор економічних наук, професор

 

072 «Фінанси, банківська страва та страхування»:

Н. М. Давиденко, доктор економічних наук, професор,

О. М. Лабенко, кандидат економічних наук, доцент

Л. М. Худолій, доктор економічних наук, професор

О. О. Лемішко, кандидат економічних наук, доцент

Ю. В. Алескерова, доктор економічних наук, доцент (за згодою)

Г. Абусалідзе, доктор економічних наук, професор (за згодою)

 

73   «Менеджмент»:

В. В. Байдала, доктор економічних наук, доцент

Л. В. Забуранна, доктор економічних наук, професор

Л. В. Шинкарук, доктор економічних наук, професор

Т. Л. Мостенська, доктор економічних наук, професор

Пітер Белік, PhD (за згодою)

А. Станев, агенція відновлювальних ресурсів (за згодою)

 

75   «Маркетинг»

Я. С. Ларіна, доктор економічних наук, професор

Р. І. Буряк, доктор економічних наук, професор

В. К. Збарський, доктор економічних наук, професор

Ю. М. Гальчинська, кандидат економічних наук, доцент

Л. В. Романова, доктор економічних наук, професор (за згодою)

А. Малaк-Равліковська, PhD (за згодою)

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

М. М. Ільчук, доктор економічних наук, професор

Н. П. Резнік, доктор економічних наук, професор

В. Д. Заліско, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Я. Голеб’євський, Dr hab. prof. SGGW (за згодою)

Д. Новак, Dr hab. (за згодою)

Б. Н. Генчбия, доктор економічних наук, професор (за згодою)