Маркетинговий менеджмент у діяльності сільськогосподарських підприємствT. I. Balanovska, V. V. Voskolupov

Анотація


У статті розкрито роль маркетингового менеджменту в діяльності сільськогосподарських підприємств. Зазначено, що аграрний сектор, є одним із ключових секторів економіки України, базовою складовою якого є сільське господарство. Встановлено, що значна кількість сільськогосподарських підприємств – збиткові. Відмічено, що в сучасних умовах для забезпечення успішного функціонування сільськогосподарських підприємств виникає необхідність пошуку нових підходів до управління їхньою діяльністю, тому особливої актуальності набуває використання інструментів маркетингового менеджменту.

Розкрито сутність маркетингового менеджменту. Наведено трактування вітчизняними й зарубіжними науковцями понять «маркетинговий менеджмент» та «управління маркетингом», встановлено відмінність між ними.  Зазначено, що маркетинговий менеджмент є ширшим поняттям, ніж управління маркетингом; це управління всіма загальними та певними функціями підприємства, а також усіма підрозділами підприємства на основі маркетингу. Основна ціль маркетингового менеджменту передбачає збільшення прибутковості підприємства завдяки досягненню максимального задоволення споживачів. На основі узагальнення різних поглядів науковців виділено та охарактеризовано основні етапи процесу маркетингового менеджменту в сільськогосподарському підприємстві, серед яких аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, вибір цільових сегментів ринку, формування стратегії маркетингу, розроблення комплексу маркетингу, побудова організаційної структури, формування програми маркетингового менеджменту, проведення контролю й аналізу маркетингового менеджменту. Відмічено, що використання інструментів маркетингового менеджменту сприятиме забезпеченню ринкової орієнтації сільськогосподарського підприємства, що передбачає націленість на успіх, своєчасну адаптацію до зовнішнього середовища, завоювання провідних позицій на ринку, забезпечення конкурентних переваг. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabanova L. V. (2004). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bіlovodska O. A. (2010). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Kyiv. Access mode: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/38037/1/Bilovodska.pdf;jsessionid=D9C144721587D91A17BA65FC912ED3FF (in Ukrainian)

Vojchak A. V. (1998). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Kyiv. (in Ukrainian)

Dickson P. (1998). Upravleniie marketinhom [Marketing Management]. Moscow. Access mode: https://www.rulit.me/books/upravlenie-marketingom-read-370612-1.html (in Russian)

Za 5 misiatsiv 2020 roku ukrainskyi ahrarnyi eksport sklav ponad $9 mlrd (2020). [During 5 months of 2020, Ukrainian agricultural exports amounted to more than $ 9 billion]. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy. Access mode: https://agro.me.gov.ua/ua/news/za-5-misyaciv-2020-roku-ukrayinskij-agrarnij-eksport-sklav-ponad-9-mlrd (in Ukrainian)

Zaburana L.V., Reznik N.P., Balanovska T.I., Gogulya O.P., Slobodianyk A.M. (2019). Rozvytok silskoho pidpryiemnytstva v Ukraini z urakhuvanniam chynnyka yevrointehratsii [Development of rural entrepreneurship in Ukraine, taking into account the factor of European integration]. Kyiv. (in Ukrainian)

Ivashkova N.I. (2010). Upravleniie marketinhom [Marketing Management]. Moscow. (in Russian)

Komarnytskyi I.M., Tsar H.V. (2011). Teoretychni zasady formuvannia marketynhovoho menedzhmentu na pidpryiemstvi. [Theoretical principles of marketing management in enterprise]. Marketynh i menedzhment innovatsii. no. 3. pp. 110 – 116. Access mode: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_110_116.pdf (in Ukrainian)

Kotler Ph. (2007). Osnovy Marketynhu [Fundamentals of Marketing]. Moscow. Access mode: http://htbiblio.yolasite.com/resources/12.11.15/Kotler_kratkiy_2007.pdf (in Russian)

Kutsenko V.M. (2003). Marketingovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv. Access mode: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn3_1.pdf (in Ukrainian)

Marketynh. Terminy ta vyznachennia osnovnykh poniat (1995). [Marketing. Terms and definitions of key concepts]. State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy. Access mode: http://onlіne.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?іd_doc=68862. (in Ukrainian)

Beliavtsev M. I., Vorobiova V. N. (2006). Marketyngovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv. Access mode: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1417_33259395.pdf (in Ukrainian)

Ofitsiino: U 2019/2020 MR Ukraina onovyla rekord z eksportu zernovykh – 57,2 mln tonn (2020). [Officially: In 2019/2020 MY Ukraine updated the record for grain exports - 57.2 million tons]. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy. Access mode: https://agro.me.gov.ua/ua/news/oficijno-u-20192020-mr-ukrayina-onovila-rekord-z-eksportu-zernovih-572-mln-tonn (in Ukrainian)

Pidsumky 2018 roku i makroekonomichni perspektyvy na 2019-j dlja ukrajinsjkogho APK (2019). [The results of 2018 and macroeconomic prospects for 2019 for the agro-industrial complex of Ukraine]. Aghrobiznes Sjoghodni. Access mode: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/12771-pidsumky-2018-roku-i-makroekonomichni-perspektyvy-na-2019i-dlia-ukrainskoho-apk.html. (in Ukrainian)

Primak T. O. (2004). Marketynh [Marketing]. Kyiv. Access mode: http://mmlib.net/knigi/marketing/kniga-31/ (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine (2019). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2018 [Agriculture of Ukraine for 2018]. Kyiv. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (in Ukrainian)

Ukrajina v 2018 roci vstanovyla rekord z eksportu siljghospprodukciji (2019). [In 2018, Ukraine set a record for the export of agricultural products]. UNIAN. Access mode: https://www.unian.ua/economics/agro/10416159-ukrajina-v-2018-roci-vstanovila-rekord-z-eksportu-silgospprodukciji.html. (in Ukrainian)

Ukraina posila 1 mistse v Yevropi za obsiahamy eksportovanoi orhanichnoi produktsii ta 2-he mistse u sviti (2020). [Ukraine took the 1st place in Europe in terms of the volume of exported organic products and the 2nd place in the world]. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy. Access mode: https://agro.me.gov.ua/ua/news/ukrayina-posila-1-misce-v-yevropi-za-obsyagami-eksportovanoyi-organichnoyi-produkciyi-ta-2-ge-misce-u-sviti (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.