Методологічні аспекти стратегічного управління: аналітична підтримкаI. D. Lazaryshyna

Анотація


Досягнення конкурентних переваг підприємств можливе лише за умови постійного дослідження тенденцій зовнішнього середовища і рахування їх під час побудови та коригування економічної політики підприємства.
Управління стратегічним розвитком підприємства уможливлюється завдяки використанню аналітичної інформації, яка є релевантною для отримання конкурентних переваг. Методологічний апарат, що визначає критеріальні основи аналітичного забезпечення управління конкурентними стратегіями на сьогодні є недостатньо узгодженим з інформаційними запитами суб’єктів управління, і, відповідно потребує удосконалення. У статті на основі систематизації методологічного інструментарію охарактеризовано сучасні методи і моделі стратегічного аналізу, що забезпечують отримання конкурентних переваг. Визначено їхні особливості та можливості ефективного використання для підприємств, на яких функціонує система стратегічного менеджменту. Здійснено гармонізацію принципів стратегічного аналізу з методами і моделями, які використовуються для
інформаційного забезпечення управління стратегіями конкуренції. Доведено, що розробка і реалізація якісної конкурентної стратегії у ринковій економіці можлива за умови використання методологічно обґрунтованого аналітичного інструментарію. Встановлено, що найбільш масштабного аналітичного забезпечення потребують стратегії диференціації та мінімізації витрат. Визначено, що недоліком щодо стратегії конкуренції в часі на сьогодні є мінімальний аналітичний сервіс. Ідентифіковано можливості бенчмаркінгу та моделі ВЕМ для якісної розробки та інформаційного супроводу стратегій мінімізації витрат, диференціації, фокусування, стратегії конкурування в часі.
Ідентифіковано взаємозв’язок методів аналітичного забезпечення з інформаційними потребами суб’єктами управління стратегіями, що забезпечують отримання конкурентних переваг. Сформульовано напрямки подальшого наукового пошуку.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management] (per. s angl.). M.: Progress.

Brukhanskyi, R. F. (2018). Oblik i analiz u systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva [Accounting and analisys in the agricultural entrepreneurship strategic management system ]: monohr. Ternopil: TNEU.

Holovko, T. V., Sahova, S. V. (Ed.). (2002). Stratehichnyi analiz [Strategic analisys]: navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. Kyiv: KNEU.

Druker, P. F. (1992). Ryinok i kak vyiyti v lideryi. Praktika i printsipyi [Market and how to become a leader. Practice and principles] (per. s angl.). St. Petersburg: Buk Chember Interneshnl.

Porter, M. (2016). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competition] (per. s angl.). Moscow: Mezhdunarodnyie otnosheniya.

Redchenko, K. I. (2003). Stratehichnyi analiz u biznesi [Strategic analisys in business]: navch. posibnyk. Lviv: “Novyi svit-2000”.

Saukh, I. V. (2017). Stratehichnyi analiz finansovoho potentsialu turystychnykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia [Tourist enterprise financial potential strategic analisys: theory, methods, organization]: Monohrafiia. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka.

Stalk, G. and Hout, T. (1990). Competitive Against Time. New York, NY: Free Press.

Grant, Robert M. (1998). Contemporary Strategic Analysis (3d ed.). Blackwell.

Bernard, Jaquier Time-Based Competition Strategy (TBC). Retrieved from https://www.ecofine.com/strategy/TBC%20strategy.htm.

Timothy Mwangi Nduru (2019). Time Based Competition. The Key Driver of Global Market Performance. Munich: GRIN Verlag. Retrieved from https://www.grin.com/document/457454.

Davis, Arthur G. (1995). Time-based competition strategy gains momentum. Retrieved from https://www.pffc-online.com/magazine/811-paper-timebased-competition-strategy.

Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster G. (2006). Cost accounting: a managerial emphasis. New Jersey.

Kaplan, R. S., Anderson, S. R. (2004). Time-based activity-based costing. Harvard Review, 11, 131-138.

Daugherty, P. J., Pittman, P. H. (1999). Utilization of time-based strategies: creating distribution flexibility/ responsiveness. International Journal of Operations & Production Management, 15(2), 54-60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.