Сучасний стан туристичної промисловості в Україні: проблеми розвитку та шляхи вдосконаленняI. V. Levytska, T. D. Mykytsei

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню значення туристичної галузі як ефективної складової розвитку соціальної, культурної, економічної, політичної сфер регіону та країни. Метою статті є дослідження сучасного стану туристичного сектору в Україні; визначення основних проблем туристичного сектору та запропонувати ефективні шляхи його подальшого розвитку. Доведено, що розвиток туристичних послуг як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні вимагає високої якості таких послуг та пошуку шляхів їхнього ефективного функціонування. У статті визначається роль туризму в економіці країни, сучасний стан туристичних операцій, виділяються фактори, що впливають на розвиток цієї галузі.
Дослідження охоплює основні показники розвитку туристичної галузі в Україні, а також аналіз надходжень туристичного податку та податкових платежів до державного бюджету України.
У статті також досліджуються основні проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку туризму в Україні, зокрема в екологічній, соціальній, економічній, політичній сферах, які потребують вирішення. Визначено фактори, що зменшують обсяг притоку іноземного туризму в Україну та негативно впливають на активний розвиток туристичного продукту. У статті пропонуються шляхи покращення соціально-економічного розвитку як туристичного сектору, так і регіонів та держави загалом. У статті наголошується на створенні позитивного іміджу України як туристичної держави, і цей процес мусить базуватися на модернізації інфраструктури туристичної, курортної та рекреаційної сфер. Серед ефективних шляхів підвищення ефективності туристичного бізнесу в Україні пропонується стимулювання туристичних компаній для просування в'їзного туризму, що допоможе отримувати високі прибутки та регулярно поповнювати державний бюджет.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.

Official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. Access mode: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Official site of Territorial authorities of State Fiscal Service of Ukraine in Kyiv Region. Access mode: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-322220.html.

Official site of State Fiscal Service of Ukraine. Access mode: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-zbori/turistichniy-zbir/.

Law of Ukraine on amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine on improving the administration and revision of the rates of individual taxes and fees №2628-VIII (2020, April 2). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 49, 399 [in Ukrainian]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19.

Faryniuk, N.V., Naumova, M.A. (2017). Statistical analysis of the tourist services market of Ukraine. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa,1 (9), 127–131 [in Ukrainian].

Melnychenko, O.A., Shvedun, V.O. (2017). Features of development of tourism industry in Ukraine. Kharkiv: NUTsZU [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.