Нерівність у розподілі доходів домогосподарств в УкраїніOksana Pashchenko, Olena Zharikova

Анотація


Нині економіка нашої держави характеризується нестабільним становищем, зумовленим політичною та економічною ситуацією в країні, а також пандемією, які зумовили нерівність у розподілі доходів населення країни, що позначилося на споживанні та його обсязі.

У статті досліджується нерівність у розподілі доходів домогосподарств. Аналіз показав, що в Україні протягом останніх років прослідковуються позитивні зрушення в структурі сукупних доходів міських та сільських домогосподарств, а точніше наявне зростання питомої ваги оплати праці, трансфертних платежів у вигляді пільг та субсидій, доходів від підприємницької діяльності, також зменшення питомої ваги натуральних доходів і пенсійних виплат. Проте в дійсності статистична інформація суперечить реаліям нашого життя. Проаналізовано їхню структуру за 2020 рік, розраховано частку оплати праці у формуванні доходів населення. Досліджено показники соціально-економічної нерівності (крива Лоренца, коефіцієнт Джині, децильний коефіцієнт). У порівнянні з розвинутими країнами світу загальний рівень доходів українців лишається низьким, з переважанням витрат на споживання. Останнім часом прослідковується зменшення зареєстрованих доходів від найманої праці й тому більшість домогосподарств приховують свої статки, а це впливає на рівень життя та зменшення надходжень до державного бюджету.

 Також було проаналізовано динаміку доходів і витрат міських та сільських домогосподарств. Досліджено, що переважна частка міських і сільських домогосподарств країни витрачає свої доходи на споживання, не маючи можливості здійснювати заощадження. Зазначено основні шляхи зменшення нерівності в розподілі доходів, а саме: припинення війни на сході країни; підвищення податкового навантаження для великого бізнесу та найбільш заможних верств населення; позбавлення олігархів впливу на владу, підвищення оплати праці; зменшення рівня безробіття; зростання рівня зайнятості; зменшення рівня корупції; розвиток малого та середнього бізнесу, створення рівних можливостей для всіх верств населення в сфері освіти та охорони здоров’я.


Ключові слова


дохід; диференціація доходів; нерівність доходів; витрати; крива Лоренца; коефіцієнт Джині; децильний коефіцієнт; бідність населення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lavrun, I. H., Todyuruk, S. I., & Kifyak, V. I. (2019). Nerivnist dokhodiv naselennia v Ukraini [Income inequality in Ukraine]. Investments: practice and experience, 11, 40–44.

Pashchenko, O. V., & Zharikova, O. B. (2021). Dyferentsiatsiia dokhodiv naselennia v suchasnykh umovakh rozvytku ekonomiky [Population income differentiation under modern condition of economics development]. Bioeconomy and Agrarian Business, 1(12), 45‒55.

Sydorova, A. V. (2017). Dokhody ta vytraty naselennia: statystychne otsiniuvannia, modeliuvannia ta prohnozuvannia [Incomes and expenditures of the population: statistical estimation, modeling and forecasting]. Finance, accounting, banks, 1(22), 154‒162.

Incomes and expenditures of the population of Ukraine in 2020. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from www.ukrstats.gov.ua

Pareto, V. (1999). Uchebnik politicheskoj ekonomii [Political economy textbook]. Chelyabinsk: Publishing House Ural‒LTD.

Structural indicators. Retrieved from https://studme.com.ua/124501056303/ekonomika/strukturnye_pokazateli_absolyutnye_otnositelnye.htm

Chepinova, V. G. (2011). Ekonomichna teoriia: pidruchnyk [Economic theory: a textbook]. К.: Yurinkom Іnter.

Naumova, M. A. (2018). Dyferentsiatsiia dokhodiv naselennia Ukrainy: tendentsii i faktory [Differentiation of incomes of the population of Ukraine: tendencies and factors]. Scientific view: economics and management, 2(60), 130‒142.

Gini Index‒2020 in the world: what was the gap between rich and poor. Retrieved from https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/mir/indeks-dzhini-2020-mire-kakim-byl-razryv-bogatym-i-bednym-naseleniem

A pandemic will widen the gap between the rich and poor. Retrieved from https://espreso.tv/news/2020/05/26/pandemiya_zbilshyt_rozryv_mizh_bagatymy_i_bidnymy_mvf

Time of choice: Ukraine. Retrieved from www.razumkov.org.ua/upload/Brochure_RU-CU-7-2013.pdf

The level of the shadow economy in Ukraine has jumped to 30%. Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/novyna/ekonomika/riven-tinovoyi-ekonomiky-ukrayini-pidskochyv-30-minekonomiky

Rybchak, O. S. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichni peredumovy detinizatsii ekonomiky Ukrainy [Organizational and economic preconditions for de-shadowing the economy of Ukraine]. Economics and Entrepreneurship: Bulletin for young scientists and graduate students, 23, 16-23.

Report of the NAS of Ukraine. In the first half of 2020, the poverty rate in Ukraine increased from 41 % to 51 %. Retrieved from https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7376

Bidnyi kozhen druhyi: naskilky potonshaly hamantsi ukraintsiv za 2020 rik [Every second is poor: how thin the wallets of Ukrainians in 2020]. Retrieved from https://www.althoughda.com.ua/rus/publications/2021/01/5/669749

Farion, M. M. (2015). Posylennia dyferentsiatsii dokhodiv naselennia za umov vsebichnoi suchasnoi kryzy vitchyznianoho suspilstva [Strengthening the differentiation of household incomes in the context of a comprehensive modern crisis of domestic society]. Scientific Сonference Proceedings of the V.О. Sukhomlynskyi

National University of Mykolaiv, 6, 36‒40.

Duchynskiy, N. I. (2015). Dyferentsiatsiia dokhodiv domashnikh hospodarstv v umovakh rynkovoi ekonomiky [Differentiation of household incomes in a market economy]. Proceedings of the International scientific‒practical conference «Current state and problems of statistics, accounting and auditing in the context of globalization».

Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequality in Ukraine: the scale and potential for influence]. Monograph for ed. E. M. Libanovoi. (2012). Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.