Особливості формування витрат на виробництво органічної продукції рослинництваTatiana Muzychenko, Yulia Kulyk

Анотація


Органічне сільське господарство – це цілісна система управління виробництвом, яка сприяє та зміцнює здоров’я агроекосистеми, включаючи біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунту. Вона наголошує на використанні методів управління, а не використання позагосподарських ресурсів, беручи до уваги, що регіональні умови вимагають локально адаптованих систем. Це досягається використанням агрономічних, біологічних та механічних методів, а не синтетичних матеріалів, для виконання будь–якої конкретної функції в системі.

У статті досліджуються особливості функціонування конкурентоспроможного органічного сільського господарства в Україні, проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції, пов’язані з законодавчою базою та методологією обліку виробничих процесів.

Дослідження показали, що особливістю органічного виробництва є те, що сертифікації відповідними уповноваженими установами підлягає виробництво, процеси переробки, пакування та зберігання продукції. Відсутність власних національних стандартів на органічну продукцію обумовлює необхідність здійснювати сертифікацію за допомогою міжнародних стандартів та національних стандартів інших держав. За таких умов отримана продукція експортується переважно до країн компаній, що уповноважили відповідні органи сертифікації. Крім того, розвиток вітчизняного органічного виробництва ускладнюється нерозвиненістю нормативно–правової бази. Органічне виробництво дає можливість реалізувати концепцію збалансованого розвитку аграрної сфери на основі соціально–економічної, природно–ресурсної збалансованості та має на меті забезпечення суспільства безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення стану довкілля.

Також досліджено та проаналізовано систему обліку в органічному виробництві, підтверджено необхідність здійснення відображення в показниках фінансової звітності облікових даних про витрати на органічне виробництво та наявність і рух органічної сільськогосподарської продукції. За результатами дослідження визначено необхідність розробки методологічного інструментарію для обліку органічного виробництва. З розвитком органічного виробництва має бути належним чином організована система обліку, яка сприятиме забезпеченню користувачів своєчасною та достовірною інформацією про виробництво, зберігання та реалізацію органічної сільськогосподарської продукції.


Ключові слова


органіка; органічне виробництво; облік органічної продукції; витрати; сертифікація; ринок органічної продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharuk, I. V., Kovalchuk, S. Y., Tsitsyura, Y. G., & Lutkovskaya, S. M. (2020). Dynamichni protsesy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini [Dynamic processes of development of organic production in Ukraine]. Monograph. Vinnytsia: Works.

On production and circulation of organic agricultural products and raw materials. Law of Ukraine No 425–VII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18

On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products. Law of Ukraine No 2496–VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19

Kutarenko, N. Ya. (2019). Pravove rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini [Legal regulation of organic production of agricultural products in Ukraine]. Agrosvit, 22, 66–73.

Kurman, T. O. (2018). Problemy zakonodavchoho zabezpechennia vyrobnytstva orhanichnoi produktsii tvarynnytstva [Problems of legislative support for the production of organic products]. Entrepreneurship, economy and law, 12, 153–157.

Orhanichna Ukraina v infohrafitsi [Organic Ukraine in infographics]. (2019). Retrieved from https://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike/

Zinchuk, T. O. (2013). Vytoky ta pidkhody do formuvannia katehorialnoho aparatu «Orhanichne vyrobnytstvo» [ Origins and approaches to the formation of the categorical apparatus "Organic Production"]. European and world experience. Retrieved from http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf

Melnichuk, Ya. P. (2016). Dokumentalne oformlennia vytrat i vykhodu produktsii roslynnytstva orhanichnoho pokhodzhennia [Documenting the costs and output of crop production of organic origin]. Bulletin of Zhytomyr State Technical University, 2(76), 27-32.

Podolyanchuk, O. A. (2019). Sutnist ta osnovy obliku orhanichnoi produktsii [The essence and basics of accounting for organic products]. Agrosvit, 16, 51–57.

Sulimenko, L. A., & Kiyan, A. V. (2017). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku v umovakh orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva [Features of accounting in terms of organic production of crop products]. Retrieved from http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8422/1/Organik_2017_346-351.pdf

Overkovskaya, T. K. (2017). Pravovi oznaky orhanichnoho vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini [Legal features of organic production of agricultural products in Ukraine]. Enterprise, economy and law, 11, 94–98.

Ishchenko, Ya. P. (2019). Osoblyvosti orhanizatsii obliku vytrat orhanichnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva [Features of the organization of accounting for the costs of organic agricultural production]. Economics, finance, management: current issues of science and practice, 7, 122–132.

Mazur, V. A., & Kovalchuk, S. Ya. (2018). Spetsyfika rynku orhanichnoi produktsii: natsionalnyi ta yevropeiskyi aspekt [Specifics of the organic products market: national and European aspect]. Economics, finance, management: current issues of science and practice, 4, 7–18.

Kaletnik, G. M., & Pryshlyak, N. V. (2017). Vyrobnytstvo ta sertyfikatsiia orhanichnoi produktsii: dosvid SShA [Production and certification of organic products: the experience of the United States]. Economics, finance, management: current issues of science and practice, 9, 122–132.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.