Інноваційні маркетингові інструменти в туристичній індустріїStefaniia Mosiіuk

Анотація


У статті автором розкрито сутність туристичної діяльності в умовах сьогодення, досліджено й охарактеризовано новітні маркетингові інструменти, які є актуальними в сучасних умовах формування економічних взаємовідносин в України. Функціонування сфери туризму побудовано з врахуванням задоволення комплексу матеріальних, соціальних і духовних потреб споживачів, і використанням інноваційних маркетингових інструментів. Світові умови існування та бізнесової діяльності вимагають застосування інновацій у сфері туристичного маркетингу, що висвітлено в даній статті.

Методологічною основою для вирішення основних теоретичних і методологічних завдань є прийоми теоретичного узагальнення, поєднання історичного та логічного, порівняльного, структурно‒функціонального підходів, а також для виокремлення економічної важливості індустрії туризму застосовано методи аналізу та синтезу інформації, порівняльно‒правовий метод, а також статистичний та метод економічного аналізу тощо.

У статті проаналізовано чинники, які впливають на розвиток туристичного бізнесу й обґрунтовано необхідність застосування інноваційного маркетингового інструментарію для ефективного існування туристичної індустрії в сучасних умовах.

Автором висвітлено й аргументовано актуальність використання візуалізації турів, популяризацію послуг через «віртуальні тури», враховуючи сучасні виклики, які ставить перед суспільством світове буття. Візуалізація є важливим фактором, який впливає на позитивне прийняття рішення клієнтами в індустрії гостинності. Зазначено, що професійно підійшовши до віртуальної маркетингової діяльності, можна з ознайомчою метою показати клієнтам визначні туристичні місця, зацікавити новими турпродуктами, переконати в реальності фактів, зазначених у рекламі (блогерство) тощо.

Отже, індустрія гостинності, використовуючи інноваційні новітні маркетингові технології, залишатиметься однією з вагомих складових національної економіки країни.


Ключові слова


індустрія гостинності; туризм; віртуальний туризм; візуалізація послуги; споживач послуг; туристична послуга

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gurzhiy, N. M., & Tritenko, A. V. (2013). Innovative technologies in the tourism industry. Sustainable economic development, 3, 221‒224.

Drachuk, Y. Z., & Dultseva, I. I. (2016). Directions for improving the development of tourism on the basis of innovative marketing technologies. Economic Bulletin of Donbass, 1(43), 115‒119.

Day, G. S., & Wensley, R. (2006). Assessing Adventage A Framework for Diagnosing Competitive Superiority Journal of Marketing, April, 24.

Zhukovich, I. A. (2017). Innovation in tourism: basic theoretical and practical aspects. Science and Science, 2(95), 69 ‒ 81.

Kampov, N. S. et al. (2017). The role of innovations for tourism development Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser. Economic Sciences, 23(18), 246‒255.

Mosiіuk, S. I., Mosiіuk, I. P., & Mosiіuk, V. I. (2019). Development of tourism business in Ukraine. Problems of innovation and investment development, 22, 43‒50.

Mosiіuk, S. I., Mosiіuk, I. P., & Mosiіuk, V. I. (2020). Tourism as a component of the national economy of Ukraine. Bioeconomy and Agrarian Business, 11(2), 66‒71.

Melnichenko, S. V. (2008). Information technologies in the management of tourism entities. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08msvstd.zip

Mironov, Yu. B. (2002). Use of marketing in the field of tourism. Youth and the market, 1, 57‒60.

Nanny, V. M., & Palyanitsa, V. A. (2013). Features of development of innovative marketing at the enterprise. Innovative Economics, 6, 212−217.

Porter, M. E. (2004). Competition Strategy. Methods of analysis of industries and activities of competitors. Fundamentals.

Drucker, P. F. (1973). Management. Tasks. Responsibilities. Practices. New York: Harper&Row.

Smirnov, I. G., & Lyubitseva, O. O. (2019). Marketing of sustainable tourism: textbook manual. Kyiv: Lyra Publishing House.

Top 10 Latest Hospitality Marketing Trends. Retrieved from https://www.revfine.com/hospitality-marketing

Major Trends in Hospitality Marketing in 2019 that Your Hotel Need to Apply Now. Retrieved from https://farahsinjeri.com/2018/11/12/major-trends-in-hospitalitymarketing-in-2019-that-your-hotel-need-to-apply-now/

Top 5 Hospitality Marketing Trends That Will Rule. (2019). Retrieved from https://www.hotelogix.com/blog/2019/01/22/top-5-hospitality-marketing-trends-thatwill-rule-2019/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.