Концептуальні підходи до регулювання поведінки аналітичних показників у системі фінансового менеджменту підприємствInna Lazaryshyna

Анотація


Стаття присвячена актуальній і малодослідженій проблемі регулювання сценаріїв поведінки фінансових показників із використанням аналітичного інструментарію. Для розв’язання цієї проблематики в статті використано загальнонаукові (діалектичний метод пізнання та системний підхід – для характеристики сучасного стану економічного аналізу й інформаційних потреб у його результатах з боку суб’єктів управління). Діалектичний та історичний метод застосовано для обґрунтування появи на базі оцінювальної (діагностичної) функції сучасних аналітичних функцій.

Поєднання загальнонаукових і специфічних методів дослідження (діалектичного, опису, абстрагування) дало можливість виокремити й охарактеризувати види корисності аналітичної інформації. Застосування методу моделювання обумовило розробку моделі інтеграційної залежності показників ліквідності, фінансової стійкості й оборотності активів. Індуктивний та дедуктивний  методи використано для узагальнення тенденцій розвитку економічного аналізу в сучасних умовах.

Застосування методу формальної логіки дало можливість сформулювати пропозиції щодо вдосконалення методики фінансового аналізу з урахуванням сценарного підходу.

Встановлений взаємозв’язок між елементами інформаційної системи  управління підприємством на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях забезпечив передумови системної оцінки можливостей підвищення якості аналітичного інструментарію через задіяння сучасних функцій.

Практична значимість результатів проведеного дослідження полягає в скороченні витрат часу й підвищенні якості аналітичних висновків у системі фінансового менеджменту підприємства. 


Ключові слова


економічний аналіз; аналітичні показники; регулювання; функції; фінансовий менеджмент, інтеграційна залежність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brukhanskyi, R. F. (2016). Aktualizatsiia stratehichnykh vektoriv oblikovo–analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy [Actualization of strategic vectors of accounting and analytical support of the management system of agricultural enterprises of Ukraine]. Ukrainian Journal of Applied Economics, 1(1), 11–21.

Volkova, N. A., Podvalna, N. Ye., & Semenova, K. D. (2020). Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Odesa: Belka.

Derii, V. A., et al. (2016). Ekonomichnyi analiz: teoriia i praktyka [Economic analysis: theory and practice].

Ternopil: Krok. Retrieved from http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13523

Rishar, Z. H. (1997). Audit i analiz hozyajstvennoj deyatelnosti predpriyatiya [Audit and analysis of economic activity of the enterprise]. Moscow: Audit, YUNITI.

Butynets, F. F., Mnykh, Ye. V., & Oliinyk, O. V. (2008). Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Zhytomyr: ZhSTU.

Saukh, I. V. (2019). Formuvannia kontseptualnoi modeli stratehichnoho analizu pidpryiemstva na osnovi systemno–dynamichnoho pidkhodu [Formation of a conceptual model of strategic analysis of the enterprise based on a system–dynamic approach]. Business Inform, 9, 321–327. Retrieved from https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-321-327

Anju, Bala, Cristina, Nicolas Lorente, & Laura, Nicolas Lorente. (2016). Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management: Edition 2. Retrieved from https://play.google.com/store/books/details?id=708oDwAAQBAJ&rdid=book-708oDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport

Timothy, R. Mayes. (2020). Financial Analysis with Microsoft Excel. Retrieved from https://www.worldcat.org/title/financial-analysis-with-microsoft-excel/oclc/1200197761

Blaine, Robertson. (2020). Corporate Financial Analysis: Simple Methods and Strategies to Financial Analysis Mastering. Retrieved from https://books.google.com.ua/books/about/Corporate_Financial_Analysis.html?id=-k5MzQEACAAJ&redir_esc=y


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.