Методичні прийоми проведення контролю відповідно до новацій трудового законодавстваYevheniia Kaliuha, Oleksandr Kalyuga

Анотація


В Україні на сьогодні застосовується Кодекс законів про працю (КЗпП, 1971), зміст якого не влаштовує суспільно–політичне життя країни та напрями міжнародної співпраці. В результаті законотворцями було внесено 95 уточнень, доповнень, правок і розроблено проєкт Трудового кодексу України.

Стаття присвячена дослідженню застосування методів контролю, реалізація яких базується на нововведеннях проєкту Трудового кодексу відповідно до науково–розроблених і перевірених на практиці підходів до національних і міжнародних стандартів охорони праці. Під час проведеного дослідження запропоновано дві групи методичних прийомів (загальнонаукові та власні) з наведенням відповідних прикладів із оплати праці.

Склад методичних прийомів визначено як: загальнонаукові ‒ аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія та моделювання, абстракція та конкретизація, системний аналіз, функціонально–вартісний аналіз; власні ‒ органолептичні; розрахунково-аналітичні; документальні; узагальнення та реалізація результатів контролю, з відповідною структуризацією та описом елементів підгруп.

Теоретична характеристика та прийоми застосування методів контролю відповідно до новацій трудового законодавства проілюстрована, зокрема, структурою законопроєкта Кодексу законів про працю України; новаціями проєкту трудового законодавства; кількістю безробітних в Україні за останні чотирі роки; видами трудових договорів; перевагами та недоліками дистанційної роботи тощо.

Застосування широкого комплексу методів контролю заробітної плати має бути використано в зв’язку з розробкою оновленого КЗпП, що надзвичайно важливо для забезпечення його ефективності, оскільки їхнє раціональне поєднання сприяє достовірному нарахуванню та виплаті заробітної плати, в результаті збільшуватиметься добробут як кожного працівника, суб’єкта господарювання, так і країни загалом.


Ключові слова


види трудових договорів; дистанційна робота; контроль; методичні прийоми; новації трудового законодавства; оплата праці

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Constitution of Ukraine: Document No 254k/96‒VR. (1996). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Code of Labor: Document No 322‒VIII. (1971). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Labor Code of Ukraine: Draft No 2410. (2019). Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331

Kalyuga, O. O., & Kuzik, N. P. (2021). Oblik vyplat pracivnykam pidpryiemstva v konteksti zakonodavchykh zmin [Accounting for payments to employees in the context of legislative changes]. Materials of the VI All‒Ukrainian student scientific‒practical. Conference "Accounting, Taxation, Control and Analysis in Intensifying the Activities of Economic Entities". Kyiv: NULES of Ukraine.

Baranov, V.V. (2011). Svitovyi dosvid pobudovy efektyvnoi systemy oplaty pratsi na pidpryiemstvi [World experience in building an effective system of remuneration at the enterprise]. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences, 20, 139–145.

International Standards on Auditing, Assurance and Ethics: 2010 Edition. Trans. from English Seleznov, O. V., & Olkhovykov, O. L. Kyiv: IAMCAU STATUS LLC.

International standards for quality control, audit, review, other assurance and related services: 2015. Trans. from English Olkhovykov, O. L., & Seleznov, O. V. Kyiv: MFB, APU.

Kaliuha, Ye. V., Pabat, V. O., & Kalyuga, O. O. (2021). Stan ta perspektyvy pidhotovky fakhivciv u navchalnykh zakladakh [Status and prospects of training specialists in educational institutions]. Modern innovation management and financial analysis: methodology and practice. Monograph by ed. Bolgar, T. M. Dnipro: Alfred Nobel University.

The State Employment Service of Ukraine. The situation on the labor market in January‒August 2021. Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/analitics/all

The State Statistics Service of Ukraine. Unemployment. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Kaliuha, Ye., Pabat, V., & Kalyuga, O. (2021). The minimum living wage in Ukraine. National and world financial and economic systems in the face of modern challenges. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland.

Fedorychak, V. (2020). Remote work from home. Retrieved from https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/udalennaya-rabota


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.