Реалізація податкових інновацій для українських стартапівOksana Haniailo, Victoria Karasiuk

Анотація


Упродовж останніх десятиліть все більшого поширення в світі набуває одна з форм малого інноваційного підприємництва – стартап. Зазначимо, що для стимулювання розвитку цієї галузі, одним із пріоритетних напрямів проведення реформ є створення сприятливих податкових умов для стартапів. Саме створення таких умов буде прямим шляхом до залучення інвестицій у національну економіку, як іноземних, так і внутрішніх, сприятиме зростанню внутрішнього валового продукту та рівня життя населення країни.

Стартапи сьогодні розвивають малий бізнес у різних країнах, а на перспективу – з них виростають великі компанії з потенціалом на майбутнє та конкуруючою продукцією на світовому рівні. Зарубіжний досвід показує, що застосування спрощених режимів оподаткування є важливою складовою покращення екосистем для стартапів у будь–якій країні. В Україні розроблено та впроваджується до 2030 року Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності, де стартапи вважаються структурною частиною національної інноваційної екосистеми. В рамках цієї Стратегії був створений спеціальний правовий та податковий режим Дія City для ІТ–компаній і стартапів. Саме тому, вивчення питань щодо умов для створення та функціонування стартапів, їх оподаткування, вибору системи, яка дасть можливість знизити податкове навантаження, є актуальним для розвитку всього інноваційного підприємництва.

У статті досліджено діючі системи оподаткування стартапів в Україні та проблеми, які мають місце у разі застосування загальної і спрощеної систем оподаткування та нового для України податкового режиму Дія Сіty. Автори розглядають ключові питання щодо критеріїв вибору стартапами системи оподаткування, яка дасть можливість їм зменшити податкове навантаження, також визначаються проблеми, які потребують державної підтримки для покращення інноваційної екосистеми для стартапів в Україні.


Ключові слова


податкова система; стартап; оподаткування; реформи; інноваційна екосистема; ІТ–компанії; Дія Сіty

Повний текст:

PDF

Посилання


Dumanska, I. Yu. (2018). Startap yak platforma dlia finansuvannia innovatsiinoho protsesu v APK [Start-up as a platform for financing innovation process in AIC]. Pryazovskyi economic herald, 2(07), 122–128.

Kasych, А. О., & Dzhura, А. М. (2019). Startapy yak forma pidpryiemnytskoi diialnosti: poniattia, znachennia, zarubizhnyi dosvid [Startups as a form of entrepreneurial activity: concept, meaning, foreign experience]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 2, 24–31.

Kurchenko, О. О. (2016). Stanovlennia ta rozvytok startapiv v Ukraini: problemy ta shliakhy vyrishennia [Formation and development of startups in ukraine: problems and solution approaches]. Ukrainian society, 2(57), 80–87.

Havrysh, О. А. et al. (2019). Menedzhment startap proektiv: pidruchnyk dlia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [Project startup management]. Kyiv: «Politekhnika».

Sova, O., & Ganotska, А. (2020). A theoretical basis of startups development in the innovation space of the state. Bioeconomy and Agrarian Business, 11(3), 98–105. http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy2020.03.098

Cherniavska, О. V., Hnypa–Chernevetska, L. V., & Wang, Zhijun. (2017). Startap yak obiekt investytsiinoho protsesu: sutnist ta zhyttievyi tsykl isnuvannia [Startup as the subject of an investment process: the nature and the life cycle]. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 5(84), 119–128.

Zhurkovych, Т. (2020). Realizatsii doslidnytskykh innovatsii – startap–rukh v Ukraini [Implementation of research innovations – startup movement in Ukraine]. Retrieved from https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-startap-rukh-v-ukrayini

Vyshnevetskyi, І. (2020). Hroshi z rozumu: yak opodatkovuiutsia v Ukraini hranty dlia startapiv [Mind: how grants for startups are taxed in Ukraine]. Retrieved from https://mind.ua/openmind/20212912-groshi-z-rozumu-yak-opodatkovuyutsya-v-ukrayini-granti-dlya-startapiv

Fedorov, R. К. (2021). Stan ta osnovni napriamy rozvytku startapiv v Ukraini [Status and main directions of development of startups in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 4.

Diia City vs Special regimes for the IT industry in other countries: whose conditions are better. Retrieved from https://delo.ua/business/dija-city-vs-specrezhimi-dlja-it-galuzi-v-inshih-387229/

Startup Ranking. Countries Ranking. Retrieved from https://www.startupranking.com/countries

Tax Code of Ukraine. Document No 2755–VІ. 02.12.2010. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Nizhynska, Т. (2021). Podatkove stymuliuvannia IT–industrii: svitovyi dosvid [Tax incentives for the IT industry: world experience]. Retrieved from https://thepage.ua/ua/special-projects/podatkove-stimulyuvannya-it-industriyi-svitovij-dosvid

Features of taxation of startups: Ukrainian and international realities. Business Law Electronic Resource (BLER). Retrieved from https://www.businesslaw.org.ua/opodatkyvannya-startupiv

Haniailo, О. М., & Savchenko, N. M. (2021). Osoblyvi podatkovi rezhymy v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky [Special tax regimes in the digital economy]. International trends in the formation of professional competence of specialists in accounting and taxation: Priceeding of 1st International scientific and practical online conference. Kyiv.

Hutovska, О. (2014). Ukraina ne zmozhe podolaty nynishniu retsesiiu doty, doky malyi biznes perebuvatyme v stahnatsii [Ukraine will not be able to overcome the current recession as long as small businesses are stagnant]. Bulletin: Officially about taxes. Retrieved from http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6789?issue=160

Lebediev, D., & Tkachenko, R. (2021). Zelena knyha: sfera produktovykh IT–kompanii ta startapiv [Green Paper: the field of food IT companies and startups]. Kyiv: Ofis efektyvnoho rehuliuvannia.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.