Том 10, № 2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy2019.02

Зміст

Зміст

Том 10, № 2 (2019)
1-4

Статті

O. Babicheva, O. Havryliuk
5-13
I. Vashchenko
PDF
14-19
N. Vdovenko, N. Hryshchenko, I. Mаrchenko
20-28
A. Goray
PDF
29-35
L. Gutsalenko, V. Dubovskyi
36-42
I. Cheban, A. Dibrova
43-51
E. Kalyuha
52-63
I. Lazaryshyna, O. Pavelko
PDF
64-73
O. Lemishko
PDF
74-84
T. Mirzoieva, N. Tkach
PDF
85-96
N. Ovsіannikova
PDF
97-110
A. Skrypnyk, M. Talavyria, S. Sayapin
111-123
L. Stepasiuk
PDF
124-133
K. Utenkova
PDF
134-143
O. Cherednichenko
PDF
144-154
S. Sharkovskaya
PDF
155-160