Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації»

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія" перейменовано в науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації»

Тематика: Висвітлення наукових досліджень з біології, біотехнології та екології.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

eLIBRARY.ruUlrichsweb

 Google Scholar       SIS

logoMIAR      BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

         USJ                       AGRIS

      EBSCO          IC

Головною метою збірника є сприяння розвитку біології, біотехнології та екології. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових дослід


Зображення домашньої сторінки журналу