Історія журналу

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

Григорюк Іван Панасович – д-р біол. наук, проф., член-кореспондент НАН України – головний редактор

Valentina Pidlisnyuk – Dr.Sc.,professor

Білоус Світлана Юріївна – канд. біол. наук, доц.

Блюм Ярослав Борисович – д-р біол. наук, проф., академік НАН України

Бондарева Леся Михайлівна –канд. с.-г. наук, доц.

Гайченко Віталій Андрійович – д-р біол. наук, проф.

Гудков Ігор Миколайович – д-р біол. наук, проф., академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України

Доля Микола Миколайович – д-р с.-г. наук, член-кореспондент НААН, проф.

Кашпаров Валерій Олександрович – д-р біол. наук, проф.

Кляченко Оксана Леонідівна– д-р с.-г. наук, доц.

Колесніченко Олена Валеріївна – д-р біол. наук, проф.

Коломієць Юлія Василівна – д-р біол. н., доц.

Лихолат Юрій Васильович – д-б біол. наук, проф.

Лісовий Микола Михайлович –д-р с.-г. наук, проф.

Ліханов Артур Федорович –канд. біол. наук, доц.

Лукашов Дмитро Володимирович –д-р біол. наук, проф.

Макаренко Наталія Анатоліївна – д-р с.-г. наук, проф.

Максін Віктор Іванович –д-р хім. наук, проф.

Мельник Вікторія Іванівна – канд. с.-г. наук, доц. – відповідальний секретар журналу

Наумовська Олена Іванівна – канд. с.-г. наук, доцент – заступник відповідального секретаря журналу

Патика Микола Володимирович –д-р с.-г. наук, с.н.с., член-кор. НААН

Патика Тетяна Іванівна – д-р с.-г. наук, с.н.с.

Радченко Володимир Григорович –д-р біол. наук, академік НАН України, проф.

Роза Рао – д-р біол. наук, проф.

Рубежняк Ірина Георгіївна –канд. біол. наук, доц.

Стефановська Тетяна Робертівна – канд. біол. наук, доц.

Теслюк Віктор Васильович – д-р с.-г. наук, проф.

Фрунзе Ніна Іванівна – д-р с.-г. наук, проф.

Чайка Володимир Миколайович – д-р с.-г. наук, проф.

Якубенко Борис Євдокимович – д-р біол. наук, проф.