Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

1.Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

2.Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;

3.Доля Микола Миколайович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондант НААН України, НУБіП України;

4.Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;

5.Наумовська Олена Іванівна (заступник відповідального секретаря), кандидат сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

6.Богдевич Йосип Михайлович, доктор біологічних наук, професор академік НАН Білорусі (за згодою);

7.Гайченко Віталій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, НУБіП України;

8.Григорюк Іван Панасович, доктор біологічних наук, професор член-кореспондент НАН України;

9.Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

10.Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, член-кореспондент НААН України;

11.Стародуб Микола Федорович, доктор біологічних наук, професор, НУБіП України;

12.Чайка Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

13.Якубенко Борис Євдокимович, доктор біологічних наук, професор, НУБіП України.

 

Затверджено Вченою радою НУБіП України протокол № 8 від 27.03.2015 р.

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Наумовська Олена Іванівна

Тел.: (067)445-13-12

E-mail: o_naum@i.ua

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.