THE USE OF INTEGRAL INDICATORS OF THE CONDITION OF FOREST ECOSYSTEMS PARK FOR BIOINDICATION OF ANTHROPOGENIC LOADDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2018.287.079

N. N. Miroshnyk, O. Tertуchna, I. Teslenko

Анотація


The priority direction of modern environmental research is bioindicating impact assessment of anthropogenic load on the environment. The purpose of the article is improvement of methodical bases of the integrated assessment of the state of forest ecosystems parks in conditions of anthropogenic load and determine the direction of processes in them. The developed system of integrated assessment of the condition of Park ecosystems, including the calculation of the index of anthropogenic load on the basis of 17 indicators, development Index of degradation processes, structural diversity Index (modified), a risk assessment to determine the direction of degradation processes and the level of destabilization ecosystems. Additionally introduced coefcient W, R, taking into account the real level of recreational pressure on parks and the characteristics of phytocenosis, as indicators of the state urbanocosystem. For integral estimation of the state parks and bioindication of anthropogenic load, one should apply ecosystemic and structural approaches with the inclusion of three vectors of the organization of complex systems (structural-functional organization, levels of organization of living, differentiation in ecological niches), with subsequent analysis of risk destabilization of ecosystems. Used a new approach to the integral estimation of the state and the level of destabilization of the parks in conditions of anthropogenic impact with three blocks. In the future possible a territorial zoning reflecting the structure of vectors and their transformation for decision-making concerning conservation, restoration and maintenance of stability of urbanoecosystem.


Повний текст:

PDF

Посилання


Antomonov, M. Iu., Rusakova, L. T., Pashynska, S. L., Voloshchuk, O. V. (2014). Informatsiina tekhnolohiia konstruiuvannia intehralnykh otsinok v ekolohichnykh ta hihiienichnykh doslidzhenniakh. V kn. Aktualni pytannia zakhystu dovkillia ta zdorovia naselennia Ukrainy (rezultaty naukovykh rozrobok 2014 r.) Information technology for the design of integrated assessments in environmental and hygienic research. In the book Topical issues of environmental protection and health of the population of Ukraine (results of scientific developments in 2014), 391-430.

Bednova, O. V. (2012). Strukturnoye raznoobraziye lesnykh ekosistem kak indikator ikh narushennosti i osnova dlya prirodookhrannogo planirovaniya prostranstva gorodskikh OOPT Structural diversity of forest ecosystems as an indicator of their disturbance and the basis for environmental protection planning of urban protected areas . Lesnoy vestnik, 9, 1629.

Burda, R. I. (2007). Rezystentnist pryrodno-zapovidnoho fondu do fito invazii Resistance of the natural reserve fund to phytoinvasions. Industrial botanist, 7, 11-21.

Didukh, Ya. P. (2014). Novyi pidkhid do otsinky stiikosti ta ryzykiv vtraty ekosystem A new approach to assessing the sustainability and risk of ecosystem losses. References of the National Academy of Sciences of Ukraine, 8, 149-155.

https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.08.149

Didukh, Ya. P. (2012). Fundamentals of bioindication. Nauk. dumka, 343.

Gelashvili, D. B., Basurov, V. A., Rozenberg, G. S.taіn. (2003). Ekologicheskoye zonirovaniye territoriy s uchetom roli sokhranivshikhsya estestvennykh ekosistem (na primere Nizhegorodskoy oblasti) Ecological zoning of territories, taking into account the role of the preserved natural ecosystems (on the example of the Nizhny Novgorod region). Volga ecological journal, 2, 99-108.

Gelashvili, D. B., Zaznobina, N. I. (2003). Otsenka antropogennoy nagruzki na administrativnyye rayony krupnogo promyshlennogo tsentra (na primere Nizhnego Novgoroda) Estimation of anthropogenic load on administrative districts of a large industrial center (on the example of Nizhny Novgorod). Models and analysis of systems, 3, 1324.

Gensiruk, S. A., Nizhnik, M. S., Voznyak, R.R. (1987). Rekreatsionnoye ispol'zovaniye lesov Recreational use of forests. Kyiv: Urozhay, 245.

Honcharenko, I.V. (2017). Fitoindykatsiia antropohennoho navantazhennia: monohrafiia Phytindication of anthropogenic loading. Dnipro, 127.

Vasenko, O.H., Rybalova, O.V., Artemjev, S.R. (2015). Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Integral and integrated assessments of the state of the environment. Kh: NUHZU, 419.

Kolomyts, E.G., Sharaya, L.S. (2013). Metody ischisleniya i kartografirovaniya ustoychivosti lesnykh ekosistem Methods for calculating and mapping the sustainability of forest ecosystems. News of the Russian Academy of Sciences. Geographical series, 6, 126-136.

Kostina, N. V. (2017). Integral'naya otsenka ustoychivogo razvitiya territoriy volzhskogo basseyna s primeneniyem ekspertnoy informatsionnoy sistemy region Integral assessment of the sustainable development of the Volga basin territories using the REGION expert information system. Tol'yatti, 22.

Kostina, N. V., Rozenberg, G. S., Hasayev, G. R., SHlyakhtin, G. V. (2014). Statisticheskiy analiz indeksa razvitiya chelovecheskogo potentsiala (na primere Volzhskogo basseyna) Statistical analysis of the human development index (on the example of the Volga basin). Izv. Sarat. un-that. Ser. Chemistry, biology, ecology, 14 (3), 5-70.

Kozulia, T. V. (2012). Osoblyvosti otsinky yakosti navkolyshnoho seredovyshcha i upravlinnia ekolohichnoiu bezpekoiu z pozytsii staloho rozvytku  Features of environmental quality assessment and environmental safety management from the point of view of sustainable development. Kyiv, 40.

Mandel, I. D. (1988). Klasternyy analiz. Finansy i statistika Cluster analysis. Moscow: Finance and Statistics, 176.

Miroshnyk, N. V., Tertychna, O. V., Teslenko, I. K. (2018). Suchasni metodychni pidkhody do otsiniuvannia stanu parkovykh lisovykh ekosystem Modern methodological approaches to assessing the status of park forest ecosystems. Factors of experimental evolution of organisms, 23, 308315.

Miroshnyk, N. V., Teslenko, I. K. (2018). Pidkhody do intehralnoho otsiniuvannia antropohennoho navantazhennia na parkovi lisovi ekosystemy. U kn. «Florystychne i tsenotychne riznomanittia u vidnovlenni ta zberezhenni roslynnoho svitu»  Approaches to Integral Assessment of the Complex Anthropogenic Load on Park Forest Ecosystems. Floristic and Coenotic Diversity in the Restoration, Protection and Conservation of the Plant World. Kyiv: Publishing House Lira-K, 346-367.

Rybak, N. V. (2015). Integral'naya otsenka ekologicheskogo sostoyaniya urbanizirovannykh territoriy Integral assessment of the ecological status of urban areas. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 25.5, 135145.

Voron, V.P., Lavrov, V.V., Bondaruk, M.A., Stelmakhova, T.F. (2011) Diahnostyka ta zonuvannia poshkodzhennia lisiv Ukrainy aerotekhnohennym zabrudnenniam (metodychni rekomendatsii). Monitorynh ta pidvyshchennia stiikosti antropohenno porushenykh lisiv Diagnostics and zoning of damage of forests of Ukraine by aerotechnogenic pollution (methodical recommendations). Monitoring and increasing the stability of anthropogenically disturbed forests. Kharkiv: Nove slovo, 113-165.

Zaytsev, G.N. (1990). Matematika v eksperimental'noy botanike Mathematics in Experimental Botany. Moscow: Nauka, 296.

Zaznobina, N.I. (2007). Otsenka ekologicheskoy obstanovki v krupnom promyshlennom tsentre po stepeni antropogennoy nagruzki s pomoshch'yu obobshchennoy funktsii zhelatel'nosti (na primere g. N. Novgoroda) Assessment of the environmental situation in a large industrial center according to the degree of anthropogenic load using the generalized desirability function (using the example of N. Novgorod). Bulletin of Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky, 2, 115118.

Bingkui, Qiu, Huilei, Li, Min, Zhou, Lu, Zhang (2015). Vulnerability of ecosystem services provisioning to urbanization: A case of China. Ecological Indicators, 57, 505-513.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.04.025

Burkhard B., Santos-Martin F., Nedkov S., Maes J. (2018). An operational framework for integrated Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES). One Ecosystem. 3: e22831.

https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e22831

Buyvolova, A.Y., Trifonova, T.A., Bykova, E.P. (2018). Vegetation Indicators of Transformation in the Urban Forest Ecosystems of "Kuzminki-Lyublino" Park. In: I. Vasenev V., Dovletyarova E., Chen Z., Valentini R. (eds) Megacities 2050: Environmental Consequences of Urbanization. ICLASCSD 2016. Springer Geography. Springer, Cham. 118-124. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70557-6_13

Choi, H.A., Song, C., Lee, W.K. et al. (2017). Integrated approaches for national ecosystem assessment in South Korea. KSCE J Civ Eng. 1-8.

https://doi.org/10.1007/s12205-017-1664-9

Graham, R.T., Quigley, T.M., Gravenmier, R. (2000). An Integrated Ecosystem Assessment of the Interior Columbia Basin. Environ Monit Assessment, 64 (1), 31-40.

https://doi.org/10.1023/A:1006482232447

Hill, M.O., Roy, D.B., Thompson, K. (2002). Hemeroby, urbanity and ruderality: bioindicators of disturbance and human impact. Journal of Applied Ecology. 39, 708-720. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2002.00746.x

Ji-yuan, L., Watanabe, M., Tian-xiang, Y. et al. (2002). Integrated ecosystem assessment for western development of China. J. Geogr. Sci. 12 (2), 127-134. https://doi.org/10.1007/BF02837466

Lontzek, T.S., Narita, D., Wilms, O. (2016). Stochastic Integrated Assessment of Ecosystem Tipping Risk. Environ Resource Econ. 65(33), 573-598. https://doi.org/10.1007/s10640-016-0054-y

McDonough, К., Hutchinson, S., Moore, T., Hutchinson, J.M. S. (2017). Analysis of publication trends in ecosystem services research. Ecosystem Services. 25, 82-88. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.03.022

McPherson, E.G. (2006). Urban forestry in North America. Renewable Res. J. 4 (3), 8-12.

Mendelsohn, R., Rosenberg, N.J. (1994). Framework for Integrated Assessments of Global Warming Impacts. In: Frederick K.D., Rosenberg N.J. (eds) Assessing the Impacts of Climate Change on Natural Resource Systems. Springer, Dordrecht. 15-44. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0207-0

Mikhailova, T.A., Pleshanov, A.S., Afanasieva, L.V. (2011). Cartographic assessment of pollution of forest ecosystems on the Baikal natural territory by technogenic emissions. Miting Adapt Strateg Glob Change. 16, 247-266. https://doi.org/10.1007/s11027-010-9254-x

Mill, W. (2000). Integrated Modelling of Acidification Effects to Forest Ecosystems - Model Sonox. In: Satake K. et al. (eds). Acid rain 2000, 1289-1294. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0810-5_62

Muller, F. (2005). Indicating ecosystem and landscape organisation. Ecological Indicators. 5 (4), 280-294.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2005.03.017

Nikolov, P., Bratanova-Doncheva, S. (2017). Mapping and assessment of urban ecosystem condition and services using integrated index of spatial structure. One Ecosystem. 2, e14499.

https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14499

Pártl, A., Vačkář, D., Loučková, B. et al. (2017). A spatial analysis of integrated risk: vulnerability of ecosystem services provisioning to different hazards in the Czech Republic. Nat Hazards. 89 (3), 1185-1204.

https://doi.org/10.1007/s11069-017-3015-z

Seidling, W. (2005). Outline and examples for integrated evaluations of data from the intensive (Level II) monitoring of forest ecosystems in Germany. Eur J Forest Res. 124) (4), 273-287.

https://doi.org/10.1007/s10342-005-0083-5

Venevsky, S.A. (2006). Method for Integrated Assessment of Vulnerability to Climate Change in Siberian Forests: Example of Larch Area. Mitig Adapt Strat Glob Change. 11 (1), 241-268. https://doi.org/10.1007/s11027-006-1024-4

Veselkin, D.V., Galako, V.A., Vlasenko, V.E. et al. (2015). Relationship between the characteristics of the state of Scots pine trees and tree stands in a large industrial city. Contemp. Probl. Ecol. 8, 243.

https://doi.org/10.1134/S1995425515020158

Vogt, K.A., Gordon, J.C., Wargo, J.P. et al. (1997). Detecting Resistance and Resilience of Ecosystems. In: Ecosystems. Springer, New York, NY. 187-265. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1908-8_4

Xu, X., Xu, L., Yan, L. et al. (2015). Integrated regional ecological risk assessment of multi-ecosystems under multi-disasters: a case study of China Environ Earth Sci. Environmental Earth Sciences. 74 (1), 747-758.

https://doi.org/10.1007/s12665-015-4079-2


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.