Influence of phytopathogenic bacteria and their lipopolysaccharides on wheat callus cellsDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.02.017

L. M. Butsenko, J. V. Kolomiets

Анотація


It was shown the effect of inactivated cells and lipopolysaccharide of the causative agent of basal bacteriosis of wheat Pseudomonas syringae pv. atrofaciens on the proliferation of wheat callus cells. It was established that inactivated cells and LPS of P. syringae pv. atrofaciens in doses of 0,4 % and 0,5 % showed physiological activity in reducing cell viability in callus culture by 89,5-93,6 % and increasing the activity of peroxidase. It was shown the possibility of using LPS as a selective factor for the selection of resistant wheat lines.

Keywords: callus cells, wheat, Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ivchenko, T.V. (2016). Naukove obgruntuvannia efektyvnosti metodiv biotekhnolohii v selektsii ta nasinnytstvi ovochevykh roslyn roslyn Solanaceae Gals., Allaceae L., Asreraceae Dumort., Apiaceae Lindl., Cucurbitaceae Juss. [Scientific substantiation of the effectiveness of biotechnology methods in plant breeding and seed production of vegetable plants Solanaceae Gals., Allaceae L., Asreraceae Dumort., Apiaceae Lindl., Cucurbitaceae Juss.] (Doctor of Agricultural Sciences Dissertation) Institute of vegetable and melon of NAAS. Kharkov, …457 p. Ukraine.

Ivchenko, T. V., Bashtan, N. O., Vitsenia, T. I., Miroshnichenko, T. M., Mozghovska, H. V. & Hart, O. Yu. (2014). Klitynna selektsiia ovochevykh kultur na stiikist do biotychnykh ta abiotychnykh chynnykiv navkolyshnoho seredovyshcha [Cell selection of vegetable crops for resistance to biotic and abiotic environmental factors]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science]. 12, 34-38.

Dow, M., Newman, M. A. & von Roepenack E. (2000). The induction and modulation of plant defense responses by bacterial lipopolysaccharides. Annual Review of Phytopathol, 38, 241-261.

https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.38.1.241

Bohdan, Yu. M., Butsenko, L. M., Pasichnyk, L. A. & Hvozdiak R. I. (2008). Vyvchennia mutahennoi aktyvnosti lipopolisakharydu Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9400 u Allium cepa-testi [Study of the mutagenic activity of the lipopolysaccharide Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9400 in Allium cepa-test] Naukovi zapysky NaUKMA: Biolohiia ta ekolohiia [Scientific notes of NaUKMA: Biology and Ecology]. 80, 22-26.

Butsenko, L. M. (2016). Vplyv lipopolisakharydiv Pseudomonas syringae pv. atrofaciens na fizioloho-biokhimichni protsesy u klitynakh Allium cepa [Effect of lipopolysaccharides of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens on the physiological and biochemical processes in Allium cepa cells] Mіkrobіologіchniy zhurnal [Microbiological journal]. 78 (5), 65-74.

https://doi.org/10.15407/microbiolj78.05.065

Bogdan, Y. M., Pasichnyk, L. A., Vaschenko, L. M. & Gvozdyak R. I. (2007). Chemical composition and genotoxicity of lipopolysaccharide of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9400. Inter. Scientific Confer. "S. P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology" (p. 42) October 8-12, 2007, Yalta, Ukraine.

Hvozdiak, R.I., Kabashna, L.V., Pasichnyk, L.A. & Makarchuk Ye.A. (2001). Endofitna mikroflora zerna pshenytsi ta yii vzaiemodiia z fitopatohennymy bakteriiamy [Endophytic microflora of wheat grain and its interaction with phytopathogenic bacteria] Dopovidi NAN Ukrainy [Reports of NAS of Ukraine] 1, 173-177.

Kleyn, R. M. & Kleyn, D. T. (1974). Metody issledovaniya rasteniy [Plant Research Methods]. Moscow: Nauka, 527 p.

Kopertekh, L. G. & Stribnaya, L. A. (2003). Regeneratsiya rasteniy iz listovykh eksplantov pshenitsy [Plant regeneration from wheat leaf explants.] Fiziologiya rasteniy [Plant Physiology] 50(3), 410-414.

https://doi.org/10.1023/A:1023826304989

Spivak, V. A., Minlikaeva, K. I., Evseeva, N. V., Tkachenko, O. V. & Lobachev Yu. V. (2015). Osobennosti morfogeneza strukturnykh elementov nezrelykh zarodyshey liniy pshenitsy, kul'tiviruemykh in vitro [Features of morphogenesis of the structural elements of immature embryos of wheat lines cultured in vitro] Byulleten' Botanicheskogo sada Saratovskogo gosuniversiteta [Bulletin of the Botanical Garden of the Saratov State University] 12, 188-197.

Tomilin, M. V., Olyunina, L. N. & Veselov A. P. (2010). Izmenenie aktivnosti peroksidaz apoplasta prorostkov pshenitsy v protsesse deetiolyatsii [Change in the activity of peropidases of apoplast of wheat seedlings in the process of de-etiolation] Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo [Bulletin of Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky] 2(2), 596-601.

Kolomiiets, Yu. V., Yakovlieva, L. M., Kliachenko O. L. & Vashchenko L. M. (2005). Metabolity bakterii rodu Rseudomonas yak selektyvnyi faktor stiikosti tsukrovykh buriakiv do bakterioziv [Metabolites of bacteria of the genus Pseudomonas as a selective sugar beet stability factor against bacteriosis] Mіkrobіologіchniy zhurnal [Microbiological journal]. 67 (6), 64-72.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.