Phytotoxic assessment of soils contaminated by railway transport facilitiesM. Savchuk, O. Sorochinska, A. Tsiko, O. Pilipchuk

Анотація


The paper presents results of the study phytotoxicity level of soil that are contaminated due to the operation of the railway. The urgency of the work is determined by the growth of man-made load on the environment by rail. The aim of the presented work was to assess the phytotoxicity of soils near railway tracks using a bioassay for watercress to determine the level of their anthropogenic pollution. The object of the study were soil samples taken in the area adjacent to the tracks on the section of the railway Bakhmach-Hrebinka near the station of the city Pyriatyn. Soil sampling was carried out in accordance with DSTU ISO 10381-1: 2004. Assessment of soil contamination was assessed by bioindication using watercress test. According to the results of the research, it was found that the germination energy, seed germination and growth rates of watercress plants decreased on soil samples taken closer to the railway tracks. Weak levels of contamination were observed on soils selected at a distance of 5 meters from the railway, germination energy and seed germination were - 58 and 77%, respectively, the remaining samples did not show a significant effect on the sowing quality of watercress seeds. It was found that in plants grown on sample 4 (100 meters from the railway tracks) the length of the root system was 46 mm, while in samples 1, 2, 3 the indicator decreased by 50, 32 and 9%, respectively. The aerial part of watercress plants grown on 4 samples was 42 mm, while in samples 1,2,3, the figure decreased by 43, 9 and 2%, respectively. Thus, it can be argued that the studied soil samples are low-contaminated, which indicates a slight impact of railway transport on the adjacent soils in the section of the railway Bakhmach-Hrebinka near Pyriatyn city.


Повний текст:

PDF

Посилання


Protsko, Ya. I. (2009). Problema vplyvu zaliznychnoho transportu na ekolohiiu [The problem of the impact of railway transport on the environment.]. Visnyk of Poltava State Agrarian Academy, (3), 168-170.

Pylypchuk, O. Ya., Vysotska, T. I., & Pichkur, T. V. (2020). Suchasni shliakhy znyzhennia vplyvu zaliznychnoho transportu na navkolyshnie seredovyshche: problema ochyshchennia gruntu vid naftoproduktiv [Modern ways to reduce the impact of rail transport on the environment: the problem of cleaning the soil from petroleum products]. Theoretical ecology, 3(30), 113-118. doi: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.19

Loza, V. H., Kukhlivskyi, S. V., Kosenko, B. Ya., & Pidskrebaiev, O. M. (2008). Sposoby zakhystu navkolyshnoho seredovyshcha na zaliznychnomu transporti Ukrainy [Ways to protect the environment on the railway transport of Ukraine.]. Visn. Dnipropetrovsk. nat. University of Iron. transp them. acad. V. Lazaryan. Dnipropetrovsk, 25, 92–96.

Plakhotnik, V. N., Yaryshkina, L. A., & Sirakov, V. I. (2001). Pryrodookhrannaia deiatelnost na zheleznodorozhnom transporte Ukrayny: problemy y reshenyia [Environmental activities on the railway transport of Ukraine: problems and solutions]. K .: Transport of Ukraine, 156-235.

Chaika, O. H., Petrushka, I. M., Mazur, O. M., Hamkalo, Kh. R., Naumova, Yu. B., & Stokaliuk, O. V. (2016). Doslidzhennia vplyvu zaliznychnoho transportu na grunty u misti Lvovi [Study of the impact of railway transport on soils in the city of Lviv]. A young scientist, (12), 66-69.

Vaiškūnaitė, R., & Jasiūnienė, V. (2020). The analysis of heavy metal pollutants emitted by railway transport. Transport, 35(2), 213-223. doi: https://doi.org/10.3846/transport.2020.12751

Klymenko, L. P. (2000). Tekhnoekolohiia: posibnyk [Technoecology: a guide]. O. Tavriia, 544.

Blake, L., Goulding, K. W. T. (2002). Effects of atmospheric depo-sition, soil pH and acidification on heavy metal contents in soils and vegetation of semi-natural ecosystems at Rothamst-ed experimental station, UK, Plant and Soil 240(2): 235–251. doi: https://doi.org/10.1023/A:1015731530498

Šeda, M., Šíma, J.; Volavka, T., Vondruška, J. (2017). Contamina-tion of soils with Cu, Na and Hg due to the highway and railway transport, Eurasian Journal of Soil Science 6(1), 59–64. doi: https://doi.org/10.18393/ejss.284266

Wierzbicka, M., Bemowska-Kałabun, O., Gworek, B. (2015). Mul-tidimensional evaluation of soil pollution from railway tracks, Ecotoxicology, 24(4), 805–822. doi:10.1007/s10646-015-1426-8

Zhang H., Wang, Z., Zhang, Y., Hu, Z. (2012). The effects of the Qinghai–Tibet railway on heavy metals enrichment in soils. Science of the Total Environment 439, 240–248.doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.027

Soil quality. Sampling. Part 1: Guidance on the design of sampling programmes (ISO 10381-1: 2002, IDT): DSTU ISO 10381-1: 2004. [Effective from 2006-04-01]. Kyiv, State Consumer Standard of Ukraine, 2006. 13.

Rabosh I. O., Kofanova O. V. (2019). Otsinka fitotoksychnosti miskykh gruntiv, zabrudnenykh obiektamy avtotransportnoi infrastruktury [Assessment of phytotoxicity of urban soils contaminated by road infrastructure]. Scientific reports of NULES of Ukraine,№ 1 (77). doi: https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.003

Klymenko M. O. (2020). Metodychni vkazivky dlia vykonannia laboratornykh robit z navchalnoi dystsypliny «Stiiki orhanichni zabrudniuvachi v ahrosferi»[ Methodical instructions for laboratory work in the discipline "Sustainable organic pollutants in the agrosphere"]. Rivne: NUVGP, 38 .

DSTU ISO 11269-1:2004 Soil quality. Determination of the effect of pollutants on soil flora. Part 1. Method for determining the inhibitory effect on root growth. Kyiv, State Consumer Standard of Ukraine, 2005. — 23 .

DSTU ISO 11269-2:2002 Soil quality. Determination of the effect of pollutants on soil flora. Part 2: The effect of chemicals on the germination and growth of higher plants. Kyiv, State Consumer Standard of Ukraine, 2004. – 22 .

DSTU 4138: 2002. Seeds of agricultural crops. Methods for determining quality / M. Kindruk, O. Slyusarenko, V. Getchu [etc.] (developed) Ofits. view. Valid from 28.12.2002. Kyiv, State Consumer Standard of Ukraine, 2003. – 170.

DSTU ISO 17126: 2007. Soil quality. Determination of mineralization of the influence of pollutants on the soil flora. Observational experiment on the germination of lettuce seeds (Latuca sativa L.) (ISO 17126: 2005, IDT) [Effective from 07.01.2009]. Kyiv, State Consumer Standard of Ukraine, 2012. – 6.

Zeifert, D. V., Oparyna, F. R., Tukumbetova, N. R., Kniazeva, O. A., Urazaeva, A. Y., & Konkyna, Y. H. (2012). Otsenka fytotoksychnosty hliukonatov y khlorydov riada d-elementov s yspolzovanyem kress-salata (Lepidium sativum) [Evaluation of phytotoxicity of gluconates and chlorides of a number of d-elements using watercress (Lepidium sativum)] Bashkir Chemical Journal, 19 (4), 20–23.

Melekhova O. P., Sarapultseva E. Y., Evseeva T. Y. (2008). Byolohycheskyi kontrol okruzhaiushchei sredy: byoyndykatsyia y byotestyrovanye [Biological control of the environment: bioindication and biotesting]. Moscow. Academy, 288.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.