ЗОНАЛЬНА ПОШРЕНІСТЬ І ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ЦСТОУТВОРЮЮЧХ НЕМАТОД КУЛЬТУРНХ ТА ПРРОДНХ ФІТОЦЕНОЗІВ
Анотація


За період проведення  наукових досліджень  виявлено 12 видів гетеродерід,  переважна більшість яких  належить до роду Heterodera. Поширення патогенних видів у регіонах традиційного вирощування основних сільськогосподарських культур  свідчить про високу ступінь їхньої трофічної спеціалізації. Дієвим профілактичним заходом контролю чисельності цистоутворюючих нематод упродовж тривалого часу були багатопільні протинематодні сівозміни. Зокрема, для запобігання масового накопичення цистоутворюючих нематод максимальна насиченість сівозмін рослинами-живителями не повинна перевищувати: зернові колосові – 40 %, буряки, ріпак та інші олійні капустяні – 20 %, картопля – 20 % (10 % сприйнятливі + 10 % глободерозостійкі), багаторічні бобові трави – 30 % (посіви під покривом зернових колосових + багаторічні бобові –  одно-дворічного використання). Проте перехід у нинішніх умовах від багатопільних до сівозмін із короткою ротацією призвів до звуження видового різноманіття культурних рослин, а відповідно до масового розмноження шкідливих організмів та їхньої високої шкідливості. Інтенсивне застосування хімічних засобів захисту рослин не забезпечує розв’язання цих проблем, оскільки призводить із часом до формування резистентних популяцій шкідливих організмів, а також забрудненню довкілля. Тому, навіть  часткова заміна в сучасних системах інтегрованого захисту рослин пестицидів хімічного походження на екологічно безпечні препарати комплексної пролонгованої дії нового покоління, які поєднують властивості біоіндукторів, біостимуляторів, біофунгіцидів, нематицидів, інсектицидів, антистресантів та адаптогенів, буде сприяти екологізації сільськогосподарського виробництва та отриманню безпечної рослинницької продукції. Серед різних способів використання засобів захисту рослин, передпосівна обробка посівного чи садивного матеріалу є одним із  раціональних, зважаючи на мінімальні витрати діючих речовин та низьку собівартість захисних заходів.

Ключові слова


цистоутворюючі нематоди, домінуючі шкідливі види, шляхи і джерела розселення, гетеродерози рослин, протинематодні заходи захисту

Повний текст:

PDF (English)

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.