BASIC FEATURES HYDROCHEMICAL PROCESSES IN RESERVERVOIRS OF INDUSTRIAL FISHING RIVER BASIN LEVEL IN Vinnytsia regionV. P. BABAN’, І. P. GAMALII

Анотація


Carried out hydrochemical analysis of water reservoirs fishery basin of the Southern Bug Vinnytsia region. On the basis of hydrochemical data obtained in the laboratory, determined the level of pollution of water reservoirs studied organic and inorganic compounds and its impact on the fish fauna.

According to the research, we found that of the representative bodies of water are clean Staroprilutskoy (top) and Serbinovsky reservoir, hydrochemical parameters were within normal limits or have a slight excess of the MPC. Most polluted nitrites and ammonium salt appeared new reservoir. Thus, higher concentrations of organic and inorganic compounds in water indicate significant contamination of reservoirs investigated. This, in turn, affects the quality of fish products, and therefore poses a risk to human health and life. Thus, the solution to the problem of water quality reservoir fishery Southern Bug Vinnytsia region can be carried out on a new level thanks to the environmental management of reservoirs based on the experience of basin water resources management.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Гавриков Ю. С. Водний фонд Вінницької області: [Довідник] / Ю. С. Гавриков, О. М. Коник. – Вінниця, 2006. – 144 с.

Річний звіт про діяльність басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг з питань управління і контролю за раціональним використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів за 2013 р. – Вінниця, 2013. – 224 с.

Директива Ради 78/659/ЕС від 18 червня 1978 року про якість прісних вод, які потребують захисту та поліпшення умов для підтримки сприятливих умов для життя риб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cleanwater.org.ua/ru/legislation/eu-directives/.

Гранично допустимі значення показників якості води для рибогосподарських водойм. Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм: [№ 12–04–11 чинний від 09–08–1990]. – К: Міністерство рибного господарства СССР, 1990. – 45 с.

Алекин О. А. Основы гидрохимии / О. А. Алекин. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 444 с.

НД 33-1.1-17-2010. Інструкція з відбору і підготовки проб води та грунту для проведення вимірювань в лабораторіях.

Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб. Показчик та огляд (ISO 5667-2:1991, IDT): ДСТУ ІSО 5667:-2:2003. – [Чинний від 2004-07-01] – К.: Держспоживстандарту України, 2003 р. – 12 с. (Національний стандарт України).

Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення. КНД 211.1.0.009-94. – [Чинний від 1994-12-28]. Затверджено міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, 1994.

Водохозяйственные паспорта водохранилищ Винницкой области. – Киев: «Укргипроводхоз», 1985.

Жемеров О. О. Оцінка якості поверхневих вод суші: Методичний посібник для студентів-географів вищих навчальних закладів / О. О. Жемеров, В. Г. Доц. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 48 с.

Бессонов Н. М. Рыбохозяйственная гидрохимия / Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев. – М.: Агропромиздат, 1987. – 159 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.