УТЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕКСЛОГО ГАЗУ ЗА УМОВ ВРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВХ КУЛЬТУР З ВКОРСТАННЯМ БІОСТМУЛЯТОРІВ РОСТУЛ.А. Анішин, З.М. Грицаєнко, С.П. Пономаренко, І.П. Григорюк, О.І. Серга

Анотація


Встановлено, що найменшу кількість вуглекислого газу від застосування біостимуляторів росту «Радостим», «Біолан» і «Емістим С» акумулюють рослини ярого ячменю, найбільшу – озимої пшениці. Їх використання спричиняє підвищення гумусу в грунті, хлорофілу, площі листкового апарату та активності ферменту каталази в листках ярої пшениці у фазах виходу в трубку та колосіння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анішин Л.А. Регулятори росту рослин (рекомендації по застосуванню) / Анішин Л.А., Пономаренко С.П., Грицаєнко З.М., – К.: ДПМНТЦ «Агробіотех», 2011. – 40 с.

Біостимулятори (регулятори росту) рослин. – К.: – ДПМНТЦ «Агробіотех», 2013-2014. – 29 с.

Довідник поживності кормів / [за ред. М.М. Карпуся]. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: Урожай, 1988. – 400 с.

Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів України» / [редкол. Балюк С.А., Медвєдєв В.В., Тараріко О.Г. та ін.] – К.: Урожай, 2010. – 111 с.

Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990-2010 гг. – К., 2012. – 729 с.

Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства / [за ред. О.Г. Тараріко, М.Г. Лобаса]. – К.: Урожай, 1998. – 158 с.

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 р. (статистичний бюлетень). – К.: Державний комітет статистики, 2012. – 53 с.

Рослинництво України (статистичний збірник). – К.: Державний комітет статистики, 2013. – 180 с.

Тараріко Ю.О. Енергозберігаючі агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (Рекомендації на прикладі Степу і Лісостепу) /Ю.О. Тараріко. – К.: ДІА, 2011. – 576 с.

Формування біоенергетичних агроекосистем в зоні Полісся України. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва Лівобережного Полісся (рекомендації) / [за ред. Ю.О. Тараріко, О.М. Берднікова]. – К.: ДІА, 2012. – 248 с.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, - J.T. Houghton et al., IPCC/OECD/IEA, Paris, France, v.3, 1996. – Vol. 3, chapter 4. – 140 p.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. – 2000 – Сhapter 4. – 94 p.

IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, - Japan. Vol. 4. – 678 p.

Lal R., Kimble L.M., Follett R.F. Потенциал обрабатываемых земель США по секвестрации углерода и смягчению парникового эффекта. – 1998. – 128 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.