FEATURES OF FORMATION ABOVEGROUND BIOMASS PRIMULA VERIS L. S. L.V. V. KONISHUK, О. R. KIRICHISHIN, О. B. HODIN

Анотація


Sandwiched plate and flowering stems of a plant characteristic parameters play an essential role in life as a species, and the general population. By collectively plant organs can assess growth, vitality and state populations phytomass accumulation of the studied species and others. In the present work processed morphometric parameters of the plant, the dependence of the mass of Primula veris L. s. l. the parameters of leaf blade and flowering stems and proposed a formula for its determination.

Повний текст:

Без заголовку (English)

Посилання


Булатов В. ?. Пути и методы агроландшафтных исследований / В. ?. Булатов // Общие и региональные проблемы ландшафтной географии СССР. – Воронеж: ?зд-во ВГУ, 1987. – С. 54-63.

Веретенников А. В. Физиология растений с основами биохимии [Текст] / А. В. Веретенников. – Воронеж: ВГУ, 1987. – 256 с.

Волошина Н. Ю. Морфологічні ознаки та стан фотосинтетичного апарату листків Acer platanoides і Acer tatаricum із різних рівнів крони / Н. Ю. Волошина, Н. М. Топчій, Н. О. Білявська, Я. П. Дідух // Доповіді НАН України. – 2008. – № 8. – С. 153-159.

Гаврилів О. Р. Вплив кліматичних факторів на параметри листкової пластинки первоцвіту весняного (Primula veris L.) / О. Р. Гаврилів // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем. (61-ша наук.-техн. конф. 4–6 травня 2011 р). – Львів: РРР НЛТУ України, 2011. – С. 13-15.

Краснов В. П. Атлас рослин-індикаторів типів лісорослинних умов Українського Полісся [Текст]: моногр. / В. П. Краснов, О. О. Орлов, М. М. Ведмідь // Під ред. д. с .- г. н., проф. В. П. Краснова. – Новоград-Волинський: НОВОград, 2009. – 488 с.

Маховська Л. Й. Біологічні особливості Arnika montana L. на території Горган [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Л. Й. Маховська // – Львів, 2008. – 20 с.

Меньшикова З. А. Энциклопедия лекарственных растений [Текст] / З. А. Меньшикова, ?. Б. Меньшикова, В. Б. Попова. – М.: Адонис, 2006. – 464 с.

Мінарченко В. М. Життєва стратегія сировинно-значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища / УБЖ. – 2007. – Т. 64, № 5. – С 25-31.

Нухимовский Е. Л. Основы биоморфологии семенных растений [Текст] / Е. Л. Нухимовский // Габитус и формы роста в организации биоморф. – М.: Оверлей, 2002. – Т. 2. – 859 с.

Loague K., Green R. E. Statistical and graphical methods for evaluating solute transport models: Overview and Application. J. Contam. Hydrol, 1994 – P 51-73.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.