PROSPECTS OF COMBINING IN COMPLEX USAGE OF DIFFERENT TYPES OF RENEWABLE ENERGY AND CREATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCESM. MALOVANYI, Y. MAHERA, O. ZAKHARIV, R. ROMANIV, O. KHARLAMOVA, O. SYNELNIKOV

Анотація


Currenttechnicalsolutionsforcombiningincomplexusageofdifferenttypesofrenewableenergyandcreationofrenewableenergysourceshavebeenthoroughlyanalyzed. Apilotplantfortheinvestigationoftheeffectivenessofcombiningtheworkofaheatpumpandsolarcollectorshasbeendescribed. The advanced schemes of combining technologies for the creation of renewable energy sources have been considered. Prospects of prior cavitation treatment of cyanobacteria in order to increase the effectiveness of the process of methanogenesis have been shown.

Повний текст:

Без заголовку (English)

Посилання


Величко С. А. Природно-ресурсне забезпечення гібридних геліо-вітроенергетичних систем (в межах рівнинної території України): дис. канд. географічних наук: 11.00.11 / Величко С. А. – Х.; 2006. – 300с .

Возняк О. Т. Гібридна теплонасосно - сонячна система / О. Т. Возняк, М. А. Мартиняк // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теорія і практика будівництва». – 2010. – №662. – С. 88-92.

Денисова А. Е. Оценка эффективности работы комплексной альтернативной системы теплоснабжения / А. Е. Денисова, А. С. Мазуренко // Труди Одеського політехнічного університету. – 2000. – Вип. 2(11). – C. 95 -97.

Крижанівський Є. І. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій / Є. І. Крижанівський, Ф. В. Козак, М. О. Галущак, [та ін.] // Вісник Київського Національного Університету Технологій та Дизайну.– 2013. – № 6.– С.293-315.

Кирпатенко І. М. Методи і засоби раціонального перетворення та акумулювання енергії сонця та вітру в автономних енергосистемах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.14.08 «Енергоустановки на основі відновлювальних видів енергії» / І. М. Карпатенко // – К. – 2003. – 20 с.

Котов П. О. Перспективи впровадження інтегрованих теплонасосних систем енергопостачання з двигуном Стирлінга для фермерских господарств / П. О. Котов // Холодильна техніка та технологія. – 2014. – № 3 (149). – С. 53-56.

Левенко А. С. Энергия солнца и ветра: Расчеты, проектирование и использование экологически чистых преобразователей энергии / А. С. Левенко // Академия устойчивого развития общества и личности. — Д.: ?МА-пресс. – 2003. – 63 с.

Мальований М. С. Відновлювальні джерела енергії. Оптимальний склад біокомпозиції / М. С. Мальований, В. М. Атаманюк, Р. Я. Бать // Хімічна промисловість України. – 2007. – №2 (79). – С.61 - 64.

Мальований М.С. Влияние состава композиции на характеристики биотоплива на основании отходов переработки древесины / М. С. Мальований, В. М. Атаманюк, Р. Я. Бать// Проблемы промышленной теплотехники: V междунар. конф., 22 – 26 мая 2007 г.: Тези доп. – К., 2007. – С. 286 - 288.

Мальований М. С. Технологія створення біокомпозиції на основі відходів лісової та целюлозно-паперової промисловості / М. С. Мальований, Р. Я. Бать// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. – 2006. – Вип.16.2. – С. 86 - 88.

Барбаш В. А. Модифікований ASAE-спосіб делігніфікації пшеничної соломи // В. А. Барбаш, С. П. Пимаков, І. В. Тембус, М. О. Клік // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2010. – № 2 (6). – С. 97 - 101.

Нестеров А. ?. Оптимизация питательного минерального раствора для метанпотребляющих бактерий / А. ?. Нестеров, Б. Д. Сусленков,

Г. А. Старовойтова // Прикладная биохимия и микробиология – 1973. – № 9. – С. 873 - 876.

Никифоров В. В. Обеспечение экологической безопасности Днепровского басейна путём использования гидробионтов для получения биогаза / В. В. Никифоров, С. В. Дегтярь, Е. В. Шмандий // Межвузовский сборник научных работ «Машиностроение и безопасность жизнедеятельности». – 2008. – Вып. 5. – С.51 - 56.

Гелетуха Г. Г. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Відходи сільського господарства та деревна біомаса / Г. Г. Гелетуха,

Т. А. Желєзна, М. М. Жовмір та ін.] // Промислова теплотехніка. – 2010. –

Т. 32, №6. – С.58-65.

Павліський В. М. Енергетичний і метаногенний потенціал соломи зернових культур, ріпаку і кукурудзи / В. М. Павліський, Ю. П. Нагірний,

О. В. Павліська // Науковий вісник Нацiонального університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 146. – С. 9-18.

Скляр О. Г. Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування / О. Г. Скляр, Р. В. Скляр // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2014. – Вип. 4. –Т. 1. – С. 3 - 9.

Техноекологія: [підручник] / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов,

Т. П. Шаніна та ін. // під ред. М. С. Мальованого – Херсон: Олді-плюс. 2014. – 616 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.