BACKGROUND RESOURCE SAVING TECHNOLOGIES TO PRODUCE HIGH QUALITY RAW MATERIALS FOR BREWING IN UKRAINEМ. D. MELNYCHUK, P. U. DROZD

Анотація


Аnnotation:Article deals the modern features of malting barley growing generalization of the new provisions on quantitative and qualitative metrics at all stages of formation materials. Proposed modern structure the main factors that influence the physiological and phyto-sanitary and ecological conditions of each crop barley steppes of Ukraine.


Повний текст:

Без заголовку (English)

Посилання


Pavtrade – международный портал бизнес-интересов лидеров рынка FMCG // режим доступа: http://pavtrade.com/news-interview/Sufle-Agro-Ukraina-start-sezona-pivovarennogo-yachmenya_1725.

Schelling K. Relatioships between yield and quality parameters of malting barley and phonological and metrological data / K. Schelling, K. Born, C. Weissteiner // J. Aron. And Crop Sci. – 2003. – 189, №2. – Р. 113–122.

Аниканова З. Ф. Выращивание пивоваренного ячменя /

З. Ф. Аниканова, Э. Д. Неттевич, Л. М. Романова. – М.: Колос, 1981. –207 с

Бельдій Н. Ячмінь – культура прибуткова / Н. Бельдій, М. Загинайло, А. Носуля // Пропозиція. – 2012. – С. 12–14.

Васько Н. І. Технологія та ефективність вирощування ячменю ярого, придатного для пивоваріння / Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов,

О. Є. Важеніна, П. М. Солонечний, О. О. Садовой, М. Г. Цехмейструк,

Г. М. Звягінцева, Т. В. Бабушкіна, О. В. Зимогляд, Г. С. Шевченко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2014. – Вип. 16. – С. 26-38.

Гораш О.С. Залежність вмісту білка у пивоварному ячмені від міндобрив і норм висіву. // Вісн. аграрної науки. – 2006. – № 10. – С. 41-46

Горбатенко А.І. Ефективність різних способів основного обробітку грунту під ярий ячмінь в зоні степу / А. І. Горбатенко, А. Г. Горобець,

О. І. Цилюрик // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2013 - №4- С. 22-27.

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (розпочато з 01.01.08 згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1328) 2014. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/control/control5

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2015 рік. – Режим доступу: http://vet.gov.ua /sites/default/files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf.

ДСТУ 3769:98 "Ячмінь. Технічні умови"

Коданев ?.М. Повышение качества зерна / ?. М. Коданев //. – М.: Колос, 1976. –303 с.

Конопольський О. Технологічні аспекти вирощування ярого ячменю / О. Конопольський, В. Драбанюк // Пропозиція. - 2009. - № 4.- С. 60–65.

Копчик З.М. Пивоварний ячмінь на Заході України : монографія /

З. М. Копчик //. – Львів : Сполом, 2007. – 151 с.

Шматько ?. Г. Устойчивость растений к водному и температурному стрессам / ?. Г. Шматько, ?. А. Григорюк, О. Е. Шведова. – К. : Наук. думка, 1989. – 221 с.

Линчевский А. А. Селекция ячменя на повышение урожайности и адаптивности в условиях неустойчивости влагообеспеченности і автореф. дис. д-ра с.-х. наук / А. А. Линчевский //. – Одесса, 1990. – 46 с.

Литвиненко М. А. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН / М. А. Литвиненко,

О. І. Рибалка // Насінництво. – 2007. – № 1. –С. 3–6.

Неттевич Э. Д. Выращивание пивоваренного ячменя / Э. Д. Неттевич, З. Ф. Аниканова, Л. М. Романова // М.: Колос, 1981. С. 30–35.

Рожков А. О. В. Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень /

А. О. Рожков, С. В. Чернобай //. – Вісник Полтавської державної аграрної академії – № 4 – 2014 – с.30-34.

Сайко В. Ф. Системи обробітку ґрунту в Україні / В. Ф. Сайко,

А. М. Малієнко – К. : ВД «ЕМКО», 2007. – 44 с.

Свидинюк І.М., Телепенько О.В., Шморгун О.В. Продуктивність та пивоварна якість ячменю ярого залежно від удобрення / І. М. Свидинюк,

О. В. Телепенько, О. В. Шморгун // Зб. наук. праць ІЗ УААН. – Київ, 2006. – Випуск 3. – с.50-54.

Созинов А. А. Урожай и качество зерна/ А. А. Созінов //. – М.: Знание, 1975. – 65 с. Режим доступу: http://agroscience.com.ua /library/sistemi-tehnologiy-v-roslinnictvi-gospodarenko-gm-ieshchenko-vo-red.

Солонечний П. М. Адаптивні особливості сортів ячменю ярого за урожайністю та вмістом білка в зерні / П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко,

Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. П. Дмитренко, О. Л. Коваленко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області . – 2014. – Вип. 16. – С. 225-231.

Ситнік І. Д. Сорти, гібриди олійних культур, ячменю ярого насінництво технологія вирощування використання органо-мінерального добрива «ФУРОР» на с.-г. культурах / Під ред. І. Д. Ситніка // – 2012. – 85 с.

Степанчук В. В. Вплив ґрунтово-кліматичних умов на продуктивність і якісні показники різних сортів ячменю ярого / В. В. Степанчук, Л. С. Гуляк // – Вісник Житомирського національного агроекологічного університету – №1 – 2012. – С. 131-137.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.